Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  első ciklus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM406 7. 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czira Zsuzsanna,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Czira Zsuzsa

  egy. adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elosztott energetikai rendszerek informatikája (vivem404)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen való elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség kifejlesztésére.

  A színvonalasan kidolgozott témák alapul szolgálhatnak diplomaterv készítésére, tudományos diákköri munkához, alapítványi pályázatokon, külföldi egyetemek részképzésén és külföldi tanulmányutakhoz való részvételre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tematika szervesen illeszkedik a Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet csoport aktuális kutatási területeihez. Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen való elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség kifejlesztésére.

  Tématerületek a VET Villamos Művek és Környezet csoportban:

  A választható témák a villamosenergia-rendszerekhez kapcsolódó szakterületeket érintik: informatika, méréstechnika, számítástechnika, mikroelektronika.

  Fő irányok:

  a) A villamosenergia-rendszer (VER) számítógépes tervezése, analízise, szimulációja, számítógépi programok fejlesztése, készítése.

  b) Hálózati folyamatok vizsgálata fizikai és számítógépi modellekkel, hálózati méréstechnika.

  c) A mikroprocesszoros védelmi technika alkalmazása, fejlesztése.

  d) Fogyasztói viselkedés befolyásolása.

  e) Teljesítményelektronika, "hálózatszennyezés" és szűrés, statikus kompenzátorok.

  f) Flexibilis villamosenergia-átvitel.

  g) Elektromágneses kompatibilitás, a villamosenergia-hálózat környezeti hatásai.

  A színvonalasan kidolgozott témák alapul szolgálhatnak diplomaterv készítésre, alapítványi pályázatokon, külföldi egyetemek részképzésén és külföldi tanulmányutakon való részvételre.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Konzultáció és önálló laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy maximum három fős

  csoportokban a témavezető irányításával, heti 2 órában.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  - a konzultációkon való rendszeres részvétel;

  - a félév elején kitűzött részfeladatok elfogadható szinten való kidolgozása;

  - az elvégzett munka írásbeli dokumentációjának (kb. 10 oldal) benyújtása a szorgalmi időszak utolsó napjáig;

  - a félévet záró beszámoló konferencián kb. 20 perces előadás keretében az elért eredmények színvonalas bemutatása.

  A félévközi követelmény osztályzat megállapítása: a félév során végzett munka mennyisége és minősége, a beadott dokumentáció és a félév végi beszámoló színvonala alapján.

  1. A vizsgaidőszakban:

  - az osztályzat utólagos megszerzésére nincs lehetőség,

  • az osztályzatot az önálló labor feladatot kiadó tanszékcsoport írja be a leckekönyvbe.
  11. Pótlási lehetőségek

  A folyamatos, tartós munkavégzés szükségessége miatt a labormunkára és a beszámolóra pótlás nincs. A dolgozat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A munka jellegének megfelelően folyamatosan, egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témához illeszkedő, a témavezető által egyedileg kijelölt, valamint az önállóan kiválasztott szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  14

  Eseti konzultáció

  14

  Irodalomtanulmányozás

  12

  Saját önálló munka

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Záró dolgozat elkészítése

  10

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Czira Zsuzsa

  egy. adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék