Elosztott energetikai rendszerek informatikája labor

A tantárgy angol neve: Distributed Power Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM405 7 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Faludi Andor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varjú György

egyetemi tanár

Villamosenergetika Tanszék

Faludi Andor

adjunktus

Villamosenergetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elosztott energetikai rendszerek információtechnológiája (VIVEM404)

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Elosztott energetikai rendszerek információtechnológiája (VIVEM404)

7. A tantárgy célkitűzése

Az Energetikai rendszerek információtechnológiája 7. féléves tárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi és számítógépes gyakorlatok.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév kezdetekor kitett hirdetmény szerinti csoportbeosztásban 6 db 4 órás foglalkozásra kerül sor az alábbi témákban:

  1. KDSZ Diszpécseri tréningszimulátor
  2. MAVIR látogatás
  3. Adattárház
  4. Terhelésbecslés
  5. Mesterséges intelligencia alkalmazások
  6. Teljesítményeloszlás számítása
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Laboratóriumi mérési feladatok, számítógépi gyakorlatok

10. Követelmények

A félév 6 db elvégzett mérés alapján gyakorlati jeggyel zárul.

Az el nem végzett mérések (legfeljebb 1 mérés) pótlására lehetőséget biztosítunk.

A részletes mérési rendet külön hirdetményben ismertetjük.

Gyakorlati jegyet a felkészültség, a mérési tevékenység és a jegyzőkönyvek alapján adunk. (A csoportok külön jegyzőkönyvet készítenek.)

11. Pótlási lehetőségek

A mérések csak a szorgalmi időszakban pótolhatók. A jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében még beadható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szeint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadáson elhangzottak, a kiosztott segédletek (ábrák, előadás kéziratlapok).

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

24

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés mérésekre

18

Házi feladat elkészítése

-

Mérési jegyzőkönyvek készítése.

24

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

Beosztás

Tanszék, Intézet

Faludi Andor

adjunktus

Villamosenergetika Tanszék