Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elosztott energetikai rendszerek informatikája labor

  A tantárgy angol neve: Distributed Power Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM405 7 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Faludi Andor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  egyetemi tanár

  Villamosenergetika Tanszék

  Faludi Andor

  adjunktus

  Villamosenergetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elosztott energetikai rendszerek információtechnológiája (VIVEM404)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elosztott energetikai rendszerek információtechnológiája (VIVEM404)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Energetikai rendszerek információtechnológiája 7. féléves tárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi és számítógépes gyakorlatok.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév kezdetekor kitett hirdetmény szerinti csoportbeosztásban 6 db 4 órás foglalkozásra kerül sor az alábbi témákban:

  1. KDSZ Diszpécseri tréningszimulátor
  2. MAVIR látogatás
  3. Adattárház
  4. Terhelésbecslés
  5. Mesterséges intelligencia alkalmazások
  6. Teljesítményeloszlás számítása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratóriumi mérési feladatok, számítógépi gyakorlatok

  10. Követelmények

  A félév 6 db elvégzett mérés alapján gyakorlati jeggyel zárul.

  Az el nem végzett mérések (legfeljebb 1 mérés) pótlására lehetőséget biztosítunk.

  A részletes mérési rendet külön hirdetményben ismertetjük.

  Gyakorlati jegyet a felkészültség, a mérési tevékenység és a jegyzőkönyvek alapján adunk. (A csoportok külön jegyzőkönyvet készítenek.)

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérések csak a szorgalmi időszakban pótolhatók. A jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében még beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szeint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadáson elhangzottak, a kiosztott segédletek (ábrák, előadás kéziratlapok).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  24

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés mérésekre

  18

  Házi feladat elkészítése

  -

  Mérési jegyzőkönyvek készítése.

  24

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Faludi Andor

  adjunktus

  Villamosenergetika Tanszék