Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elosztott energetikai rendszerek informatikája

  A tantárgy angol neve: Distributed Power Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM404 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjú György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  egyetemi tanár

  Villamosenergetika Tanszék

  Faludi Andor

  adjunktus

  Villamosenergetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnikai és programtervezési alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja: átfogó és rendszerezett informatikai ismeretek elsajátítása a Villamosenergia-rendszer (VER) szabályozása és űzemirányítása tématerületén a szabályozási stratégiák, informatikai eszközök megismertetésével.

  A tananyag a VER üzemirányításának, szabályozásának informatikai támogatását tekinti át, az irányított technológiai folyamat sajátosságainak (a villamos energia termelés, átvitel, elosztás fő fizikai összefüggéseinek), a rendszerirányítási feladatok megfogalmazásának és az üzemirányítás informatikája egységének elôtérbe állításával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamosenergia-ellátás, villamosenergia-rendszer. Felépítés, nemzetközi együttműködés, üzemi jellemzők, üzemzavarok. A villamosenergia szolgáltatás biztonsági-minőségi-gazdaságossági követelmény rendszere. A VER üzeme és szabályozása. Rendszerállapotok, a szabályozások, beavatkozások jellemző időskálája.

  Villamosenergia-kereskedelem szabályai, működési modellje, a kereskedelmi adatforgalom.

  A rendszerirányítás (üzemelőkészítés, operatív üzemirányítás, üzemértékelés) feladatköre, rendszerirányítási hierarchia-szintek. Az üzemirányítás információ-igénye. A rendszerirányító, a körzeti diszpécserszolgálatok, az erőmű irányító központok, az alállomások informatikai rendszerének sajátosságai.

  Adatgyűjtő és felügyeleti szabályozási (SCADA = Supervísory Control and Data Acquisition) feladatok. A SCADA rendszer hardver és szoftver igényei. SCADA feladatok (távmérés, távjelzés, távműködtetés) megoldásai a hazai irányítóközpontokban.

  A VER távközlési rendszerének felépítése. Telemechanikai berendezések. Adatátviteli struktúrák, csatornák, megbízhatósági követelmények.

  Energia-elosztási és szabályozási (EMS = Energy Management System) feladatok. Az EMS rendszer hardver követelményei. Adatáramlás a SCADA és EMS rendszer között.

  A nemzetközi teljesítménycsere szabályozási feladatai, valós idejű erőmű szabályozás. Valósidejű hálózatszámítási feladatok, megoldások. Rendszerszintű feszültség-meddőteljesítmény optimálás, szabályozás. Diszpécseri tréningszimuláció.

  Rendszerterhelés és változásai, tervezési és üzemviteli vonatkozások. Terhelésbecslés. Tervezési, üzemelőkészítési feladatok megoldásának adatigénye és szoftverei.

  Hálózattervezés jövőbeli bizonytalanságok kereteiben, játékelméleti alapokon.

  A villamosenergia-piac működtetése. Menetrend-bejelentés, tartalékpiac működtetése, adatigény, protokollok.

  Az üzemértékelés, elszámolás mérés- és adatigénye. Adattárház felépítése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  Házi feladat : A tananyaghoz kapcsolódó egyes témakörök leíró jellegű feldolgozása (12-15 oldal).

  (Az ajánlott témákból választva szakirodalmi támogatással, vagy a hallgató

  által hozott és elfogadott téma alapján) által hozott (és elfogadott)

  10. Követelmények

  a/ Szorgalmi időszakban:

  Házi feladat kidolgozása

  Zárthelyi megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele:

  a1/ Részvétel az előadások legalább 50%-án,

  a2/ Zárthelyi legalább elégséges minősítésű megoldása

  a2/ A házi feladat beadása (elfogadható minőségben) a szorgalmi időszak utolsó

  napjával bezárólag. Nem pótolható a szorgalmi időszakon kívül.

  a3/ A korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes.

  b/ Vizsgaidőszakban:

  b1/Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése.

  b2/ A félév lezárásának módja: írásbeli vizsga.

  Az írásbelin elért legalább elégséges eredmény szóbeli vizsgával módosítható.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi megírása legalább elégséges eredménnyel a vizsgaidőszak első három hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyi és a vizsgák előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadásokon kiosztott segédletek (ábrák, előadás kéziratlapok).

  A házi feladat kidolgozásához: szakkönyv-részletek, szakcikkek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Felkészülés vizsgára

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Faludi Andor

  adjunktus

  Villamosenergetika Tanszék