Mikroszámítógépes hajtásirányítás

A tantárgy angol neve: Microcomputer Controlled Drives

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

 Szervo- és robothajtások mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM366 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr.Veszprémi Károly

egyetemi docens Villamos Energetika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, villamos hajtások, szabályozástechnika
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Hajtásszabályozások
7. A tantárgy célkitűzése A már hagyományosnak nevezhető és a legújabb eszközökből kialakítható mikroszámítógépes hajtás-irányító rendszerek felépítésének, működésének, tervezésének, működtetésének, beállításának, szabályozástechnikai tulajdonságainak, méréstechnikai sajátosságainak megismerése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások tematikája: 

Szervorendszerek irányításának hardver és szoftver elemei.

Érzékelők jeleinek feldolgozása, digitalizálás, jelátvitel szabványos buszokon.

Mikroprocesszor, mikrocontroller, jelprocesszor alapú mikroszámítógép.

Digitális gyújtásvezérlők, impulzusszélesség modulátorok.

Rendszertechnikai elvek.

Jelfeldolgozás: becslés, szűrés, identifikáció, obszerverek.

Szabályozási algoritmusok, korlátozás és adaptivitás megvalósítása. Valós idejű programozás.

Alkalmazási példák: Mikroszámítógépes irányítású egyenáramú, váltakozóáramú és léptetőmotoros szervohajtások. Korszerű vezérlési és szabályozási módszerek; mezőorientált szabályozás, érzékelő nélküli szabályozások, közvetlen szabályozások, intelligens (fuzzy, neurális, genetikus) irányítások alkalmazása.

 

A gyakorlatok tematikája:

Alkalmazási példák, esettanulmányok.

Alapvető tervezési gyakorlatok.

Programozási példák.

Felbontások, léptékezések számítása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév folyamán a hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban a zárthelyihez pótlási alkalmat biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van.
12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Schmidt I.,Vincze Gyné. Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. ISBN 963 420 642 5. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2000.
  • Elektronikus segédletek a tárgy honlapján.

     

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr. Veszprémi Károly

egyetemi docens

BME Villamos Energetika Tsz.