Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroszámítógépes hajtásirányítás

  A tantárgy angol neve: Microcomputer Controlled Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

   Szervo- és robothajtások mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM366 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi docens Villamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, villamos hajtások, szabályozástechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Hajtásszabályozások
  7. A tantárgy célkitűzése A már hagyományosnak nevezhető és a legújabb eszközökből kialakítható mikroszámítógépes hajtás-irányító rendszerek felépítésének, működésének, tervezésének, működtetésének, beállításának, szabályozástechnikai tulajdonságainak, méréstechnikai sajátosságainak megismerése.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája: 

  Szervorendszerek irányításának hardver és szoftver elemei.

  Érzékelők jeleinek feldolgozása, digitalizálás, jelátvitel szabványos buszokon.

  Mikroprocesszor, mikrocontroller, jelprocesszor alapú mikroszámítógép.

  Digitális gyújtásvezérlők, impulzusszélesség modulátorok.

  Rendszertechnikai elvek.

  Jelfeldolgozás: becslés, szűrés, identifikáció, obszerverek.

  Szabályozási algoritmusok, korlátozás és adaptivitás megvalósítása. Valós idejű programozás.

  Alkalmazási példák: Mikroszámítógépes irányítású egyenáramú, váltakozóáramú és léptetőmotoros szervohajtások. Korszerű vezérlési és szabályozási módszerek; mezőorientált szabályozás, érzékelő nélküli szabályozások, közvetlen szabályozások, intelligens (fuzzy, neurális, genetikus) irányítások alkalmazása.

   

  A gyakorlatok tematikája:

  Alkalmazási példák, esettanulmányok.

  Alapvető tervezési gyakorlatok.

  Programozási példák.

  Felbontások, léptékezések számítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán a hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban a zárthelyihez pótlási alkalmat biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Schmidt I.,Vincze Gyné. Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. ISBN 963 420 642 5. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2000.
  • Elektronikus segédletek a tárgy honlapján.

    

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  BME Villamos Energetika Tsz.