Számítógépes tervezés

A tantárgy angol neve: Design with Computer

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak MSc képzés

Épületenergetika mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM356 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
 Iváncsy Tamás tanársegéd Villamos Energetika Tsz

Novák Balázs

tanársegéd

Villamos Energetika Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA12" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése az épületvillamossági tervezés számítógéppel segített formájával. A már megszerzett szakmai ismeretek kamatoztatása konkrét tervprojektekben. Számítógépes tervezőprogramokkal kapcsolatos alapvető ismeretek átadása (épületvillamossági, világítástechnikai tervezőprogramok). A gyakorlatban alkalmazott és számítógéppel segített villamos, mágneses és elektromágneses ellenőrző számítások megismertetése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

 A számítógéppel segített épületvillamossági tervezés alapjai. A dokumentáció részei: műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, tervrajzok, műbizonylatok, mérési jegyzőkönyvek, kiviteli terv, stb. Tervfajták: energiaellátási hálózat, világítási hálózat, gyengeáramú hálózat, túlfeszültség- és zavarvédelem, stb. Nyomvonaltervek, vonalas kapcsolási rajzok, elosztószekrény, homolokképrajz. Villamos hálózatok és rendszerek számítógéppel segített tervezése, (WS-CAD).

A gyakorlatok tematikája:

Világítások tervezése világítástechnikai tervezőprogramok segítségével (iGuzzini, Philips, stb.). Épületinformatikai rendszerek tervezése. Túlfeszültségvédelmi és zavarvédelmi tervezés. Villamos, mágneses és elektromágneses ellenőrző számítások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat

 

10. Követelmények

a.  A szorgalmi időszakban: kiadott házi feladat - az oktatók által elfogadott szintű - elkészítése

b.  A vizsgaidőszakban: írásbeli és számítógépes vizsga

 

11. Pótlási lehetőségek

Házi feladat a pótlási héten adható be késedelmesen

12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

WS-CAD alkalmazási segédlet

A tanszéki munkatársak által összeállított, a tárgy honlapjáról letölthető elektronikus oktatási segédletek: http://www.vet.bme.hu/okt/val/nt/szamterv/index.htm

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.