Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes tervezés

  A tantárgy angol neve: Design with Computer

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak MSc képzés

  Épületenergetika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM356 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
   Iváncsy Tamás tanársegéd Villamos Energetika Tsz

  Novák Balázs

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA12" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése az épületvillamossági tervezés számítógéppel segített formájával. A már megszerzett szakmai ismeretek kamatoztatása konkrét tervprojektekben. Számítógépes tervezőprogramokkal kapcsolatos alapvető ismeretek átadása (épületvillamossági, világítástechnikai tervezőprogramok). A gyakorlatban alkalmazott és számítógéppel segített villamos, mágneses és elektromágneses ellenőrző számítások megismertetése.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   A számítógéppel segített épületvillamossági tervezés alapjai. A dokumentáció részei: műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, tervrajzok, műbizonylatok, mérési jegyzőkönyvek, kiviteli terv, stb. Tervfajták: energiaellátási hálózat, világítási hálózat, gyengeáramú hálózat, túlfeszültség- és zavarvédelem, stb. Nyomvonaltervek, vonalas kapcsolási rajzok, elosztószekrény, homolokképrajz. Villamos hálózatok és rendszerek számítógéppel segített tervezése, (WS-CAD).

  A gyakorlatok tematikája:

  Világítások tervezése világítástechnikai tervezőprogramok segítségével (iGuzzini, Philips, stb.). Épületinformatikai rendszerek tervezése. Túlfeszültségvédelmi és zavarvédelmi tervezés. Villamos, mágneses és elektromágneses ellenőrző számítások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat

   

  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban: kiadott házi feladat - az oktatók által elfogadott szintű - elkészítése

  b.  A vizsgaidőszakban: írásbeli és számítógépes vizsga

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Házi feladat a pótlási héten adható be késedelmesen

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  WS-CAD alkalmazási segédlet

  A tanszéki munkatársak által összeállított, a tárgy honlapjáról letölthető elektronikus oktatási segédletek: http://www.vet.bme.hu/okt/val/nt/szamterv/index.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
  Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.