Világítástechnika

A tantárgy angol neve: Lighting

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Épületenergetika mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM355 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Némethné dr. Vidovszky Ágnes óraadóVillamos Energetika Tsz.
Schwartz Péter óraadó

Villamos Energetika Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA11" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatóságot az épületek korszerű világításának követelményeivel és megoldásaival; a világítási rendszerek, világítótestek és fényforrások kiválasztásával; világítástechnikai méretezésekkel, tervezéssel; Világítási ellenőrző mérésekkel és vizsgálatokkal.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Elmélet: 

Világítástechnikai, fénytani alapfogalmak. Afény definíciója, tulajdonságai, a világítástechnika fogalmai és mértékegységei (fényáram, fényerősség, térszög, megvilágítás, fénysűrűség), a világítással kapcsolatos követelmények (idő és térbeli egyenletesség, árnyékhatások, megvilágítási szintek, káprázás, színvisszaadás). Mesterséges világítási berendezések méretezése, hatásfok módszerek, pont módszer. Alkalmazott világítástechnika: belsőtér (irodák, lakások, iskolák, kórházak, ipari csarnokok stb.) világítása, szabadtéri világítás (utak, terek, dísz és kiemelő világítások), különleges világítások. Színtani alapfogalmak. Fényforrások: hőmérsékleti sugárzók, kisülőcsövek szerkezete, felépítése, karakterisztikái (fényáram, élettartam, hatásfok) a feszültség függvényében, különleges célra készített fényforrások. Határterületek, mint emberi szem és látás, biológiai hatások, nem vizuális hatások.

A gyakorlat tematikája:

Világítástechnikai méretezések és számítások (megvilágítási igény meghatározása adott helyszín esetén (beltér, kültér). Szerkesztési módszerek alkalmazása. Fényforrások kiválasztása, teljesítményigényük meghatározása. Világítással kapcsolatos követelmények ellenőrzése.)

Világítástechnikai tervezőszoftverek alkalmazása.

Megvilágítás műszeres vizsgálata

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
10. Követelmények

a./ a szorgalmi időszakban:

- névre szóló határidős feladat elkészítése, mérésen való részvétel.

- vizsgára az bocsátható, aki a számítási feladatát és a mérési jegyzőkönyvet elkészítette és beadta.

b/ a vizsgaidőszakban

     - vizsga

c/ Elővizsgát csak indokolt esetben, az utolsó szorgalmi héten tartunk.

11. Pótlási lehetőségek

Házi feladat a pótlási héten adható be késedelmesen.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom -          Majoros András: Belsőterek világítása, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1998.

-         VTT.: Világítástechnikai kislexikon. Budapest 2001.

-         Poppe Kornélné – Dr. Borsányi János: Világítástechnika I. BMF KVK 2024 Bp, 2003.

-         Arató – Dr. Borsányi – Dr. Kovács – Dr. Majoros – Molnár: Világítástechnika II. BMF KVK 2018 Budapest, 2003.

-         Lantos – Vidovszky: Világítástechnika Útmutató a gyakorlati mérésekhez Budapest 2003. F-K 08/03

-         Dr. Lantos – N. Vidovszky dr.: Világítástechnika Budapest 2004. OMKT KFT F-K 05/04

-         Majoros András: Belsőtéri vizuális komfort Terc, Budapest2004.

-         Majoros András: Speciális középület világítások, Műegyetem Kiadó, Budapest, 2002.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Némethné dr. Vidovszky Ágnes óraadóVillamos Energetika Tsz.
Schwartz Péter óraadóVillamos Energetika Tsz.