Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Világítástechnika

  A tantárgy angol neve: Lighting

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Épületenergetika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM355 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Némethné dr. Vidovszky Ágnes óraadóVillamos Energetika Tsz.
  Schwartz Péter óraadó

  Villamos Energetika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA11" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatóságot az épületek korszerű világításának követelményeivel és megoldásaival; a világítási rendszerek, világítótestek és fényforrások kiválasztásával; világítástechnikai méretezésekkel, tervezéssel; Világítási ellenőrző mérésekkel és vizsgálatokkal.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elmélet: 

  Világítástechnikai, fénytani alapfogalmak. Afény definíciója, tulajdonságai, a világítástechnika fogalmai és mértékegységei (fényáram, fényerősség, térszög, megvilágítás, fénysűrűség), a világítással kapcsolatos követelmények (idő és térbeli egyenletesség, árnyékhatások, megvilágítási szintek, káprázás, színvisszaadás). Mesterséges világítási berendezések méretezése, hatásfok módszerek, pont módszer. Alkalmazott világítástechnika: belsőtér (irodák, lakások, iskolák, kórházak, ipari csarnokok stb.) világítása, szabadtéri világítás (utak, terek, dísz és kiemelő világítások), különleges világítások. Színtani alapfogalmak. Fényforrások: hőmérsékleti sugárzók, kisülőcsövek szerkezete, felépítése, karakterisztikái (fényáram, élettartam, hatásfok) a feszültség függvényében, különleges célra készített fényforrások. Határterületek, mint emberi szem és látás, biológiai hatások, nem vizuális hatások.

  A gyakorlat tematikája:

  Világítástechnikai méretezések és számítások (megvilágítási igény meghatározása adott helyszín esetén (beltér, kültér). Szerkesztési módszerek alkalmazása. Fényforrások kiválasztása, teljesítményigényük meghatározása. Világítással kapcsolatos követelmények ellenőrzése.)

  Világítástechnikai tervezőszoftverek alkalmazása.

  Megvilágítás műszeres vizsgálata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  a./ a szorgalmi időszakban:

  - névre szóló határidős feladat elkészítése, mérésen való részvétel.

  - vizsgára az bocsátható, aki a számítási feladatát és a mérési jegyzőkönyvet elkészítette és beadta.

  b/ a vizsgaidőszakban

       - vizsga

  c/ Elővizsgát csak indokolt esetben, az utolsó szorgalmi héten tartunk.

  11. Pótlási lehetőségek

  Házi feladat a pótlási héten adható be késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom -          Majoros András: Belsőterek világítása, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1998.

  -         VTT.: Világítástechnikai kislexikon. Budapest 2001.

  -         Poppe Kornélné – Dr. Borsányi János: Világítástechnika I. BMF KVK 2024 Bp, 2003.

  -         Arató – Dr. Borsányi – Dr. Kovács – Dr. Majoros – Molnár: Világítástechnika II. BMF KVK 2018 Budapest, 2003.

  -         Lantos – Vidovszky: Világítástechnika Útmutató a gyakorlati mérésekhez Budapest 2003. F-K 08/03

  -         Dr. Lantos – N. Vidovszky dr.: Világítástechnika Budapest 2004. OMKT KFT F-K 05/04

  -         Majoros András: Belsőtéri vizuális komfort Terc, Budapest2004.

  -         Majoros András: Speciális középület világítások, Műegyetem Kiadó, Budapest, 2002.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Némethné dr. Vidovszky Ágnes óraadóVillamos Energetika Tsz.
  Schwartz Péter óraadóVillamos Energetika Tsz.