Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek és hajtások laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives Laboratory ExerciseII.

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamos gépek és hajtások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM319 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr.Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, villamos gépek és hajtások, nemkonvencionális energiaátalakítók

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított tananyag alkalmazása  gyakorlati, kísérleti körülmények között, laboratóriumi mérések keretében. Egy-egy laboratóriumi gyakorlat 4 óra terjedelmű. A laboratóriumi gyakorlatokat 3-4 fős csoportokban szervezzük. Cél a team-ben végzett munka gyakorlása is.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy laboratóriumi gyakorlatain a következő témakörök kerülnek kidolgozásra:

  ·      Négynegyedes tirisztoros egyenáramú hajtás vizsgálata.

  ·      Négyszögmezős szinkrongépes járműhajtás vizsgálata.

  ·      Szinuszmezős szinkrongépes szervo hajtás vizsgálata.

  ·      Hálózatbarát frekvenciaváltós aszinkronmotoros hajtás vizsgálata.

  ·      Frekvenciaváltós szélgenerátor hajtás vizsgálata.

  ·      Mikroszámítógépes irányítású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata.

  ·      Mikroszámítógépes irányítású szinkronmotoros hajtás vizsgálata.

  ·      Magashőmérsékletű szupravezető felmágnesezése.

  ·      Magashőmérsékletű szupravezetős zárlati áramkorlátozó vizsgálata.

  ·      Magashőmérsékletű szupravezetősenergiatároló lendítőkerék vizsgálata

  ·      Tüzelőanyag-cella és fényelektromos generátor vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Teammunkában végzett laboratóriumi mérési gyakorlatok.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 

  Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

  •  Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban.
  • A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.
  • Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

  Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás megszerzésének feltétele, minden mérési gyakorlat legalább elégséges szintű teljesítése.tések A félévközi jegy az egyes mérési gyakorlatokra adott osztályzatok átlagának kerekítéséből  kerül kiszámításra.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során két laboratóriumi mérés pótolható. Pótlási alkalmakat a pótlási időszakban is biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációs lehetőséget minden mérési gyakorlathoz felajánlunk. Konkrét konzultációs alkalmakat a hallgató által jelzett igény alapján és időpont egyeztetést követően biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Minden egyes laboratóriumi gyakorlathoz elektronikus mérési útmutatót biztosítunk, elyek letölthetők a tantárgy tanszéki honlapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Mérési jegyzőkönyv készítése38
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr.Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Kohári Zalán

   egyetemi adjunktus

   Villamos Energetika Tanszék