Villamosenergia-rendszerek laboratórium II.

A tantárgy angol neve: Electric Power System Laboratory Exercise II.

Adatlap utolsó módosítása: 2015. február 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamosenergia rendszerek szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM318 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/lab2/index.htm
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kiss Péter
adjunktus
Villamos Energetika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

·         Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása (VIVEM265)

·         Védelmek és automatikák (VIVEM266)

7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében. A félévi óraszám keretben az alább részletezett 4 órás foglalkozásokra kerül sor.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      Túláramvédelem – ETIVA és DTIVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.

2.      Távolsági védelem – ETV és DTVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.

3.      Digitális túláramvédelem, digitális távolsági védelem – Védelmek beállítása, nyomatása generátorral, karakterisztika ellenőrzése.

4.      Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata – Modellen zárlatképzés, védelem működésének ellenőrzése.

5.      Digitális motorvédelem – Védelem beállítása, nyomatása generátorral, ellenőrzése

6.      Terhelésbecslés neurális hálózatokkal – Rövidtávú terhelésbecslés MATLAB szoftverrel.

7.      Toleráns védelmi kiértékelés – Alállomásba beérkező védelmi és állás jelzések automatikus hihetőség-vizsgálatára és osztályozására készült szoftver tesztelése.

8.      Diszpécseri tréningszimulátor - Különböző védelmi működések szimulációja, kiértékelése diszpécseri tréningszimulátor szoftveren.

9. Szinkrongenerátor elektromechanikai lengései; lengéscsillapítás  I + II. – A turbógenerátort a hálózati oldalról érő hatások által iniciált elektromechanikai lengések vizsgálata -zárlatok, P, f változások-, lengések csillapítása. Számítógépes foglalkozás.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.

10. Követelmények

a)  A szorgalmi időszakban:

        Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

        Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.

        Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

 

Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után kapható, a félévközi jegy a részosztályzatok számtani átlagából adódik.

11. Pótlási lehetőségek

TVSZ 19.§(9) szerint. A mérési jegyzőkönyveket a következő mérés kezdetéig (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig) le kell adni. Különeljárási díj ellenében a jegyzőkönyv leadása a pótlási időszak végéig lehetséges.

Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

-   a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban -    ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótolandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges

-    ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség esetén – a pótlási időszakban lesz meghirdetve

-    tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Megtalálhatók a Tanszék e tárgyhoz rendelt honlapján.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra40
Félévközi készülés órákra40
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Mérési jegyzőkönyv készítése40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kiss Péter

adjunktus

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Raisz Dávid

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék