Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Electric Power System Laboratory Exercise II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. február 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamosenergia rendszerek szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM318 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/lab2/index.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss Péter
  adjunktus
  Villamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  ·         Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása (VIVEM265)

  ·         Védelmek és automatikák (VIVEM266)

  7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében. A félévi óraszám keretben az alább részletezett 4 órás foglalkozásokra kerül sor.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Túláramvédelem – ETIVA és DTIVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.

  2.      Távolsági védelem – ETV és DTVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.

  3.      Digitális túláramvédelem, digitális távolsági védelem – Védelmek beállítása, nyomatása generátorral, karakterisztika ellenőrzése.

  4.      Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata – Modellen zárlatképzés, védelem működésének ellenőrzése.

  5.      Digitális motorvédelem – Védelem beállítása, nyomatása generátorral, ellenőrzése

  6.      Terhelésbecslés neurális hálózatokkal – Rövidtávú terhelésbecslés MATLAB szoftverrel.

  7.      Toleráns védelmi kiértékelés – Alállomásba beérkező védelmi és állás jelzések automatikus hihetőség-vizsgálatára és osztályozására készült szoftver tesztelése.

  8.      Diszpécseri tréningszimulátor - Különböző védelmi működések szimulációja, kiértékelése diszpécseri tréningszimulátor szoftveren.

  9. Szinkrongenerátor elektromechanikai lengései; lengéscsillapítás  I + II. – A turbógenerátort a hálózati oldalról érő hatások által iniciált elektromechanikai lengések vizsgálata -zárlatok, P, f változások-, lengések csillapítása. Számítógépes foglalkozás.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.

  10. Követelmények

  a)  A szorgalmi időszakban:

          Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

          Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.

          Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

   

  Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után kapható, a félévközi jegy a részosztályzatok számtani átlagából adódik.

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ 19.§(9) szerint. A mérési jegyzőkönyveket a következő mérés kezdetéig (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig) le kell adni. Különeljárási díj ellenében a jegyzőkönyv leadása a pótlási időszak végéig lehetséges.

  Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

  -   a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban -    ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótolandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges

  -    ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség esetén – a pótlási időszakban lesz meghirdetve

  -    tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

  Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Megtalálhatók a Tanszék e tárgyhoz rendelt honlapján.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Mérési jegyzőkönyv készítése40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Péter

  adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Raisz Dávid

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék