Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek méréstechnikája és jelfeldolgozása

  A tantárgy angol neve: Measurement Technology and Signal Processing of Power Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés 

  Villamosenergia-rendszer informatika

  és menedzsment mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM288 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Raisz Dávid Márk,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/mscm/ver/vermer/index.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Becker Péter Tudományos munkatárs VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, Digitális rendszerek, Méréstechnika

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a hallgatókkal megismertetni a villamosenergia-rendszerek legfontosabb villamos jeleinek mérését, a mért adatok rögzítésének és feldolgozásának módszereit. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó laboratóriumi bemutatók és konkrét méréstechnikai feladatok kidolgozása során a mérnöki tevékenység megismerése.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.       A villamosenergia-rendszerek jellemző villamos mennyiségei és az azokat előidéző jelenségek

  -        stacioner jelek: vonali és fázis feszültségek, áram, sorrendi mennyiségek, frekvencia, wattos és meddő teljesítmények, impedanciák, harmonikusok

  -        változó jelek: feszültségingadozás, flicker

  -        tranziens jelek (zárlati áramok, hálózati rezonancia jelenség)

  -        tranziens jelek vizsgálata modellezéssel

  -        Gyakorlat: példák stacioner és tranziens jelek (feszültség, áram, sorrendi mennyiségek, frekvencia, wattos és meddő teljesítmények, impedanciák) számolására. 

  2.       A primer jelek illesztése a mérőberendezésekhez

  -        primer és szekunder mérőváltók, a jelek galvanikus leválasztása

  -        a jelek feldolgozásának analóg módszerei, erősítés, sávszűrés, antialiasing szűrés

  -        a mérőberendezések túlfeszültség és zavarvédelme

  -        analóg regisztráló berendezések

  -        Gyakorlat: példák mérőváltók átviteleinek számítására (amplitudó, frekvenciamenet), analóg erősítők és szűrők méretezésére, frekvenciatartománybeli vizsgálatára.

   

  3.        Hálózati jelek mintavételezése

  -        a megfelelő AD konverter és kiegészítő áramköreinek kiválasztása

  -        a hálózattal szinkron mintavételezés módszerei

  -        a szükséges mintavételezési frekvencia meghatározása

  -        többcsatornás mintavételezés módszerei, a fázishibák korrigálása

  -        tranziens jelenségek rögzítése

  -        Gyakorlat: számítási példák mintavételezett értékek, mintavételi frekvencia, fázishibák meghatározására, mintavételezésből eredő hibák korrekciós értékeinek meghatározása.

   

  4.       Mikrokontrollerek és szignál processzorok alkalmazása villamosenergia rendszerek jeleinek feldolgozására

  -        a jelfeldolgozó mikrokontroller kiválasztása

  -        a fontosabb mikrokontroller családok ismertetése, hardver felépítés, programozás

  -        digitális szignál processzorok (DSP) alkalmazása a számításigényes algoritmusok megvalósítására

  -        a stacioner jelek feldolgozásának fontosabb algoritmusai. A mintavétel, valamint az effektív érték, a teljesítmény, a frekvencia, és a harmonikusok mérésének hardver és szoftver módszerei

  -        Gyakorlat: digitális szürőtervezés, effektív érték, teljesítmény, frekvencia, és harmonikusok mérési algoritmusainak vizsgálata, tervezése, méretezése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az egyes témakörök ismertetése előadásokon, majd ezekhez kapcsolódóan tantermi és laboratóriumi foglalkozásokon. Konkrét mérési feladatok megoldása.

   

  10. Követelmények

  a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  -       részvétel az előadások legalább 70%-án.

  -       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

  b)      Vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

  A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: Minden héten a hét első előadási óráját követően.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Peter Panzer: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség- védelme (Budapest, 1990, Műszaki Könyvkiadó)
  • Tietze - Schenk: Analóg és digitális áramkörök (Budapest, 1990, Műszaki Könyvkiadó)
  • Microchip és Analog Devices cégek kiadványai
  • Tanszéki segédletek a tárgy tanszéki web-oldalán
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Becker Péter Tudományos munkatárs VET VMK csoport
  dr. Kisvölcsey Jenő docens VET VMK csoport