Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szervo - és robothajtások

  A tantárgy angol neve: Servo and Robot Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Szervo- és robothajtások mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM287 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Schmidt István Egyetemi tanár

  BME VET

  Dr. Vincze Gyuláné

  Dr.Számel László

  Egyetemi adjunktus  

  Egyetemi docens

  BME VET

  BME VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, szabályozástechnika.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Villamos gépek elmélete és tervezése.
  7. A tantárgy célkitűzése

  Precíz mozgatási feladatokat végrehajtó szabályozott villamos szervohajtások és intelligens hajtásszabályozási módok komplex tárgyalása. Mechanikai vonatkozások, hajtásérzékelők, energiaellátási módok ismertetése. Legjobb hajtástechnikai tulajdonságokat eredményező mikrokontrolleres vezérlésű, illesztett táplálású szervohajtások megvalósítása, vektoros szabályozása. Egygépes és többgépes mechanikai rendszerek mozgásszabályozása: a nyomaték, a fordulatszám és a pozíció szabályozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   Előadások tematikája:

  Villamos szervo- és robothajtások felépítése, kapcsolata a környezettel. Többgépes rendszer irányítási módjai. Egyenáramú motoros szervohajtások megoldásai, nyomaték és áramszabályozási módjai. Szinkronmotoros szervo hajtások elektronikus kapcsolásai és áramvektor szabályozási megoldásai. Mezőorientált szabályozású aszinkronmotoros szervohajtások áramvektor szabályozási módjai. Léptetőmotoros hajtások vezérlése és szabályozása. Fordulatszám- és pozíciószabályozási módok. Többgépes rendszerek (szerszámgépek és robotok) pozíció és együttfutása szabályozása. Robot hajtások szabályozási módjai. Hajtások irányítása, védelme, hajtásbuszok. Intelligens, kisteljesítményű, speciális hajtások, speciális érzékelők, integrált céláramkörök.

   

  Gyakorlatok tematikája:

  • Szervohajtások méretezése és terhelhetőségi határai.
  • Szervohajtások dinamikai tulajdonságainak vizsgálata.
  • Elektronikus kommutátoros motoros hajtások kapcsolási módjai és tulajdonságai.
  • Mozgásszabályozás szerszámgépekben.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás. gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán a hallgatók 2 kis zárthelyi dolgozatot írnak.

  Az aláírás feltétele mind a két kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási alkalmat biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·        Schmidt I.,Vincze Gyné, Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. ISBN 963 420 642 5. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2000.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Schmidt István Egyetemi tanár BME VET VG csop.
  Dr. Vincze Gyuláné Egyetemi adjunktus BME VET VG csop.