Épületinformatika

A tantárgy angol neve: Building Management Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2010. augusztus 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Épületenergetika mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM282 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA10" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Azok a hallgatók, akik az Épületinformatika (VINF9064) tárgyat hallgatták nem kaphatnak kredit pontot  az új tárgyért.

7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatóságot a kis- és nagyépületek, lakások korszerű, integrált épületinformatikai rendszereivel és ezek tervezésével. A tárgy keretében részletesebben foglalkozunk az épületinformatika és épületvillamosítás feladatkörével, a vagyonvédelmi, betörésvédelmi és tűzvédelmi rendszerekkel szemben támasztott követelményekkel, valamint a gyakorlati kiépítés lehetőségeivel.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Előadás 

Épületinformatikai rendszerek felépítése, programozása, centralizált és decentralizált rendszerek tulajdonságai, tervezési kérdései. Kisfeszültségű megszakítók, olvadó biztosítók, kapcsolók, kontaktorok, készülékkombinációk kiválasztása a villamos és mechanikai jellemzők valamint szelektív működés alapján. Terepi buszrendszerek összehasonlítása. Az EIB (European Installation Bus) alkalmazásának előnyei, felépítése, jellemzői. Alapfogalmak megismerése, topológiai címzés, kommunikáció, a buszhozzáférés szervezése, rendszer tervezése, üzembe helyezése. Villamos berendezések és információátviteli rendszerek komplex védelme: villám-, túlfeszültség-, zavar- és érintésvédelem. Épületek villamos hálózatának felépítése, teljesítményigény felmérése. Az energiaellátás biztonságának növelése. Vagyonvédelmi berendezések és rendszerek, tűzjelző berendezések (elektronikus jelző rendszerek, a riasztás eszközei a helyszínen stb.).

Gyakorlat 

Laboratóriumi feladatok az előadás anyagához kapcsolódóan (laboratóriumi modell megismerése, világításszabályozási feladatok, fűtésszabályozási feladatok,energiaellátási feladatok, érintésvédelmi ellenőrző mérések, elektronikus jelzőrendszerek működésének vizsgálata.) 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, gyakorlat
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

Egy nagy ZH legalább elégségesre való megírása

Vizsgára bocsátás feltétele: 2,00 eredményű ZH vagy PZH.

b.       A vizsgaidőszakban:

-   írásbeli vizsga, szóbeli korrekciós lehetőséggel, 10 db kérdésre adott választ értékeljük, minden kérdés jó válasza 1 pontot ér; értékelés: 6 pont-elégséges, 7 pont-közepes, 8 pont-jó, 9-10 pont-jeles.

-   A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele: legalább elégséges(2) vizsgajegy.

c.       Elővizsga:

-   Az jelentkezhet, aki a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette a szorgalmi időszakban.

11. Pótlási lehetőségek

A ZH pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. Ezen felül egy összevont pótZH alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Szandtner, K.- Kovács, K.: Épületinformatika. Phare Informatikai Műszaki Menedzser­asszisztens, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés előadási anyaga kéziratban. BME, Budapest, 1997. (Tanszéki kiadvány, kölcsönözhető az előadónál).

Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998, (Kölcsönözni az előadónál lehet) 

Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Műegyetemi kiadó, Budapest, 2002. Nívódíjas egyetemi jegyzet, 51309.

Panzer, P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

Lukács, Gy. ‑ Herwert, M. ‑ Kármán, J. ‑ Gábor, L. szerkesztésében.: Vagyonvédelmi nagykönyv. CEDIT Információtechnikai Kft., Budapest, 1997.

Rose, M.: Gebäudesystemtechnik in Wohn- und Zweckbau mit dem EIB. Hüthig Verlag Heidelberg, 1995.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Koller László egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.