Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Épületinformatika

  A tantárgy angol neve: Building Management Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. augusztus 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Épületenergetika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM282 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA10" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Azok a hallgatók, akik az Épületinformatika (VINF9064) tárgyat hallgatták nem kaphatnak kredit pontot  az új tárgyért.

  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatóságot a kis- és nagyépületek, lakások korszerű, integrált épületinformatikai rendszereivel és ezek tervezésével. A tárgy keretében részletesebben foglalkozunk az épületinformatika és épületvillamosítás feladatkörével, a vagyonvédelmi, betörésvédelmi és tűzvédelmi rendszerekkel szemben támasztott követelményekkel, valamint a gyakorlati kiépítés lehetőségeivel.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadás 

  Épületinformatikai rendszerek felépítése, programozása, centralizált és decentralizált rendszerek tulajdonságai, tervezési kérdései. Kisfeszültségű megszakítók, olvadó biztosítók, kapcsolók, kontaktorok, készülékkombinációk kiválasztása a villamos és mechanikai jellemzők valamint szelektív működés alapján. Terepi buszrendszerek összehasonlítása. Az EIB (European Installation Bus) alkalmazásának előnyei, felépítése, jellemzői. Alapfogalmak megismerése, topológiai címzés, kommunikáció, a buszhozzáférés szervezése, rendszer tervezése, üzembe helyezése. Villamos berendezések és információátviteli rendszerek komplex védelme: villám-, túlfeszültség-, zavar- és érintésvédelem. Épületek villamos hálózatának felépítése, teljesítményigény felmérése. Az energiaellátás biztonságának növelése. Vagyonvédelmi berendezések és rendszerek, tűzjelző berendezések (elektronikus jelző rendszerek, a riasztás eszközei a helyszínen stb.).

  Gyakorlat 

  Laboratóriumi feladatok az előadás anyagához kapcsolódóan (laboratóriumi modell megismerése, világításszabályozási feladatok, fűtésszabályozási feladatok,energiaellátási feladatok, érintésvédelmi ellenőrző mérések, elektronikus jelzőrendszerek működésének vizsgálata.) 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  Egy nagy ZH legalább elégségesre való megírása

  Vizsgára bocsátás feltétele: 2,00 eredményű ZH vagy PZH.

  b.       A vizsgaidőszakban:

  -   írásbeli vizsga, szóbeli korrekciós lehetőséggel, 10 db kérdésre adott választ értékeljük, minden kérdés jó válasza 1 pontot ér; értékelés: 6 pont-elégséges, 7 pont-közepes, 8 pont-jó, 9-10 pont-jeles.

  -   A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele: legalább elégséges(2) vizsgajegy.

  c.       Elővizsga:

  -   Az jelentkezhet, aki a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette a szorgalmi időszakban.

  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. Ezen felül egy összevont pótZH alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Szandtner, K.- Kovács, K.: Épületinformatika. Phare Informatikai Műszaki Menedzser­asszisztens, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés előadási anyaga kéziratban. BME, Budapest, 1997. (Tanszéki kiadvány, kölcsönözhető az előadónál).

  Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998, (Kölcsönözni az előadónál lehet) 

  Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Műegyetemi kiadó, Budapest, 2002. Nívódíjas egyetemi jegyzet, 51309.

  Panzer, P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

  Lukács, Gy. ‑ Herwert, M. ‑ Kármán, J. ‑ Gábor, L. szerkesztésében.: Vagyonvédelmi nagykönyv. CEDIT Információtechnikai Kft., Budapest, 1997.

  Rose, M.: Gebäudesystemtechnik in Wohn- und Zweckbau mit dem EIB. Hüthig Verlag Heidelberg, 1995.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Koller László egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
  Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.