Villamosenergia-rendszerek laboratórium I.

A tantárgy angol neve: Electric Power System Laboratory Exercise I.

Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamosenergia rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM267 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/lab1/index.htm
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kiss Péter
adjunktusVillamos Energetika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

·         Hálózati áramellátás (VIVEM178)

·         Hálózati tranziensek (VIVEM176)

7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében. A félévi óraszám keretben az alább részletezett 4 órás foglalkozásokra kerül sor.

 

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      Teljesítményáramlás vizsgálata számítógépen: Nagyfeszültségű hosszú távvezeték üzeme (PowerWorld) - Load-flow, feszültségszabályozás, számítógépi modellen.

2.      Nagy hálózatok üzemeltetésének vizsgálata DigSilent szoftverrel.

3.      EMTP – Hálózati tranziensek vizsgálata.

4.      Túlfeszültség-védelmi eszközök vizsgálata – Varisztor, gáztöltésű levezető, szupresszor dióda karakterisztikájának felvétele, védelmi hatásának vizsgálata.

5.      Szekunder mérőváltók vizsgálata – ETV 5A áramváltó áttételi és fázishibájának, valamint a szekunder oldali feszültségnek a mérése a lezáró ellenállás függvényében, névleges és 10x-es áramnál; ETV 100 V feszültségváltó gerjesztési impedancia változásának mérése a feszültség és a frekvencia függvényében, a mérőváltók alkalmazhatósági területeinek felmérése.

6.     Kapcsolási tranziensek mérése – Toroid transzformátor kapcsolási áramlökéseinek mérése.

7.      Fogyasztók hálózati visszahatása – Kompakt fénycső, számítógép által termelt felharmonikus áramok mérése (+ mérési regisztrátumok elemzése); flicker terjedése; flicker forrás beazonosítása).

8.      Áramirányítók hálózati visszahatása – 3F2U6Ü egyenirányító által termelt felharmonikusok hálózati visszahatása, feszültségtorzulás terjedése, passzív szűrők tervezése (meddőkompenzálás, rezonanciák).

9.      Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – Alállomási EMC mérések külső helyszínen.

10.   Kisfeszültségű kapcsolókészülékek vizsgálata

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

        Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

        Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.

 

        Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

 

Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után kapható, a félévközi jegy a részosztályzatok számtani átlagából adódik.

.

11. Pótlási lehetőségek TVSZ 19.§(9) szerint. A mérési jegyzőkönyveket a következő mérés kezdetéig (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig) le kell adni. Különeljárási díj ellenében a jegyzőkönyv leadása a pótlási időszak végéig lehetséges.

 

Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

 

-                a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban

 

-                ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótolandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.

 

-                ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve.

 

-                tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

 

Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Megtalálhatók a Tanszék e tárgyhoz rendelt honlapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra40
Félévközi készülés órákra40
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kiss Péter

adjunktus

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Raisz Dávid

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék