Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Electric Power System Laboratory Exercise I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamosenergia rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM267 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/lab1/index.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss Péter
  adjunktusVillamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  ·         Hálózati áramellátás (VIVEM178)

  ·         Hálózati tranziensek (VIVEM176)

  7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében. A félévi óraszám keretben az alább részletezett 4 órás foglalkozásokra kerül sor.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Teljesítményáramlás vizsgálata számítógépen: Nagyfeszültségű hosszú távvezeték üzeme (PowerWorld) - Load-flow, feszültségszabályozás, számítógépi modellen.

  2.      Nagy hálózatok üzemeltetésének vizsgálata DigSilent szoftverrel.

  3.      EMTP – Hálózati tranziensek vizsgálata.

  4.      Túlfeszültség-védelmi eszközök vizsgálata – Varisztor, gáztöltésű levezető, szupresszor dióda karakterisztikájának felvétele, védelmi hatásának vizsgálata.

  5.      Szekunder mérőváltók vizsgálata – ETV 5A áramváltó áttételi és fázishibájának, valamint a szekunder oldali feszültségnek a mérése a lezáró ellenállás függvényében, névleges és 10x-es áramnál; ETV 100 V feszültségváltó gerjesztési impedancia változásának mérése a feszültség és a frekvencia függvényében, a mérőváltók alkalmazhatósági területeinek felmérése.

  6.     Kapcsolási tranziensek mérése – Toroid transzformátor kapcsolási áramlökéseinek mérése.

  7.      Fogyasztók hálózati visszahatása – Kompakt fénycső, számítógép által termelt felharmonikus áramok mérése (+ mérési regisztrátumok elemzése); flicker terjedése; flicker forrás beazonosítása).

  8.      Áramirányítók hálózati visszahatása – 3F2U6Ü egyenirányító által termelt felharmonikusok hálózati visszahatása, feszültségtorzulás terjedése, passzív szűrők tervezése (meddőkompenzálás, rezonanciák).

  9.      Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – Alállomási EMC mérések külső helyszínen.

  10.   Kisfeszültségű kapcsolókészülékek vizsgálata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

          Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

          Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.

   

          Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

   

  Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után kapható, a félévközi jegy a részosztályzatok számtani átlagából adódik.

  .

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ 19.§(9) szerint. A mérési jegyzőkönyveket a következő mérés kezdetéig (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig) le kell adni. Különeljárási díj ellenében a jegyzőkönyv leadása a pótlási időszak végéig lehetséges.

   

  Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

   

  -                a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban

   

  -                ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótolandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.

   

  -                ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve.

   

  -                tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

   

  Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Megtalálhatók a Tanszék e tárgyhoz rendelt honlapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Péter

  adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Raisz Dávid

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék