Védelmek és automatikák

A tantárgy angol neve: Power System Protection and Automation

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamosenergia-rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM266 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/vedaut/index.htm
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Varjú György  egyetemi tanár  VET VMK csoport
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos energetika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
x
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy ismerteti a VER nagyfeszültségű hálózatán, az erőművekben, az ipari és kommunális hálózaton fellépő meghibásodások hárítására szolgáló védelmek elveit, beállításait, különböző generációit, EMC követelményeit, a rendszerirányítással kommunikálni képes intelligens védelmekkel bezárólag, megismerteti a VER megbízható működését fenntartó üzemviteli és üzemzavar elhárító automatikák feladatait és kialakítását.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

     -          Üzemzavarok, védelmi feladatok és alapelvek. Védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények Védelmi stratégia. Védelmek fejlődésének generációi. Védelmi rendszer tervezésének jellemző fázisai.

-          Védelmi tartalékolás, logikai feladat-meghatározás. Alapvédelem, távoli és közeli tartalékvédelem. Megszakító-beragadási védelem.

-          Üzemviteli és üzemzavari automatikák fajtái, feladatai, főbb tulajdonságai. Feladat, működést kiváltó okok, működés hatása.

-          Mérőváltók. Áramváltók méretezése védelmek táplálására.

-          Zárlati teljesítményirány érzékelés célja, alkalmazási területe. Megoldások elektronikus és digitális védelmeknél.

-          Analóg és numerikus védelmek kialakítása. Differenciál elvű védelmek Távolsági védelem. Túláramvédelem.

-          Alállomási elektromágneses zavarok (EMI), a zavarok frekvenciatartomány szerinti elhelyezkedése, zavarok terjedése.

-          Védelmek EMC követelményei és vizsgálata, alállomási környezetek és jelvezetékek osztályozása. Zavartűrés vizsgálat jelei, vizsgálati összeállítás, megfelelőség.

-          Intelligens és adaptív védelmi és irányítási rendszerek. Digitális elvű védelmek, védelmi algoritmusok, architektúra, kommunikáció az alállomási irányítási rendszerrel

-          Védelmi alkalmazási gyakorlatok: a 120 kV-tól 0,4 kV-ig terjedő feszültségszintek üzemzavari viszonyainak analizálása, védelmeinek, azok felépítésének és beállításának ismertetése, alkalmazási példákon való bemutatása. Elosztó hálózatok automatikái.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, számítási, tervezési feladatok megoldása.

 

10. Követelmények

a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

Az aláírás megszerzésének feltételei:

-       részvétel az előadások legalább 70%-án.

-       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

b)      Vizsgaidőszakban:

A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

 

Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

11. Pótlási lehetőségek

 

TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten.

.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: Minden héten a hét első előadási óráját követően.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki segédletek, javasolt irodalmakkal.

http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/index.htm

http://www.vet.bme.hu/okt/foszak/ver/vedaut/index.htm

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Varjú György  egyetemi tanár  VET VMK csoport