Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Védelmek és automatikák

  A tantárgy angol neve: Power System Protection and Automation

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamosenergia-rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM266 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/vedaut/index.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Varjú György  egyetemi tanár  VET VMK csoport
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  x
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy ismerteti a VER nagyfeszültségű hálózatán, az erőművekben, az ipari és kommunális hálózaton fellépő meghibásodások hárítására szolgáló védelmek elveit, beállításait, különböző generációit, EMC követelményeit, a rendszerirányítással kommunikálni képes intelligens védelmekkel bezárólag, megismerteti a VER megbízható működését fenntartó üzemviteli és üzemzavar elhárító automatikák feladatait és kialakítását.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

       -          Üzemzavarok, védelmi feladatok és alapelvek. Védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények Védelmi stratégia. Védelmek fejlődésének generációi. Védelmi rendszer tervezésének jellemző fázisai.

  -          Védelmi tartalékolás, logikai feladat-meghatározás. Alapvédelem, távoli és közeli tartalékvédelem. Megszakító-beragadási védelem.

  -          Üzemviteli és üzemzavari automatikák fajtái, feladatai, főbb tulajdonságai. Feladat, működést kiváltó okok, működés hatása.

  -          Mérőváltók. Áramváltók méretezése védelmek táplálására.

  -          Zárlati teljesítményirány érzékelés célja, alkalmazási területe. Megoldások elektronikus és digitális védelmeknél.

  -          Analóg és numerikus védelmek kialakítása. Differenciál elvű védelmek Távolsági védelem. Túláramvédelem.

  -          Alállomási elektromágneses zavarok (EMI), a zavarok frekvenciatartomány szerinti elhelyezkedése, zavarok terjedése.

  -          Védelmek EMC követelményei és vizsgálata, alállomási környezetek és jelvezetékek osztályozása. Zavartűrés vizsgálat jelei, vizsgálati összeállítás, megfelelőség.

  -          Intelligens és adaptív védelmi és irányítási rendszerek. Digitális elvű védelmek, védelmi algoritmusok, architektúra, kommunikáció az alállomási irányítási rendszerrel

  -          Védelmi alkalmazási gyakorlatok: a 120 kV-tól 0,4 kV-ig terjedő feszültségszintek üzemzavari viszonyainak analizálása, védelmeinek, azok felépítésének és beállításának ismertetése, alkalmazási példákon való bemutatása. Elosztó hálózatok automatikái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, számítási, tervezési feladatok megoldása.

   

  10. Követelmények

  a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  -       részvétel az előadások legalább 70%-án.

  -       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

  b)      Vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

  A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

   

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek

   

  TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten.

  .

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: Minden héten a hét első előadási óráját követően.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki segédletek, javasolt irodalmakkal.

  http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/index.htm

  http://www.vet.bme.hu/okt/foszak/ver/vedaut/index.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Varjú György  egyetemi tanár  VET VMK csoport