Villamos gépek és hajtások laboratórium I.

A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives Laboratory ExerciseI.

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Villamos gépek és hajtások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM264 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr.Veszprémi Károly

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr.Számel László

egyetemi docens

 Villamos Energetika Tasznék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, villamos hajtások, villamos készülékek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Villamos gépek elmélete és tervezése (VIVEM173)

Készülékek és szigetelések (VIVEM174)

Hajtásszabályozások (VIVEM175)

7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, laboratórimui mérések keretében. A félévi óraszám keretben az alább részletezett 4 órás foglalkozásokra kerül sor.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy laboratóriumi gyakorlatain a következő témakörökben vannak mérések:

 

 • Villamos gépek szigetelésének vizsgálata.
 • Villamos készülékek vizsgálata.
 • Villamos gépek mágneses terének mérése.
 • Villamos gépek tekercselésének vizsgálata.
 • Szinkrongép vizsgálata.
 • Aszinkrongép vizsgálata.
 • Szabályozott egyenáramú tirisztoros hajtás vizsgálata.
 • Egyenáramú szaggatós hajtás vizsgálata.
 • Soros gerjesztésű egyenáramú motoros járműhajtás vizsgálata.
 • Frekvenciaváltós mezőorientált szabályozású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata.
 • Kéttengelyes CNC hajtás-rendszer vizsgálata.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 órás laboratóriumi mérések
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

 •  Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.
 • Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.
 • Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

Az elvégzett mérések során mérésenként egy osztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után kapható, a félévközi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlagából adódik.

11. Pótlási lehetőségek A félév során két laboratóriumi gyakorlat pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Igény és egyeztetés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Letölthető segédletek a tantárgy honlapján.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra40
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Mérési jegyzőkönyv készítése38
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr.Veszprémi Károly

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr.Számel László

egyetemi docens

 Villamos Energetika Tasznék