Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek és hajtások laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives Laboratory ExerciseI.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  Villamos gépek és hajtások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM264 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr.Számel László

  egyetemi docens

   Villamos Energetika Tasznék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, villamos hajtások, villamos készülékek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamos gépek elmélete és tervezése (VIVEM173)

  Készülékek és szigetelések (VIVEM174)

  Hajtásszabályozások (VIVEM175)

  7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, laboratórimui mérések keretében. A félévi óraszám keretben az alább részletezett 4 órás foglalkozásokra kerül sor.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy laboratóriumi gyakorlatain a következő témakörökben vannak mérések:

   

  • Villamos gépek szigetelésének vizsgálata.
  • Villamos készülékek vizsgálata.
  • Villamos gépek mágneses terének mérése.
  • Villamos gépek tekercselésének vizsgálata.
  • Szinkrongép vizsgálata.
  • Aszinkrongép vizsgálata.
  • Szabályozott egyenáramú tirisztoros hajtás vizsgálata.
  • Egyenáramú szaggatós hajtás vizsgálata.
  • Soros gerjesztésű egyenáramú motoros járműhajtás vizsgálata.
  • Frekvenciaváltós mezőorientált szabályozású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata.
  • Kéttengelyes CNC hajtás-rendszer vizsgálata.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 órás laboratóriumi mérések
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  •  Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.
  • Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.
  • Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

  Az elvégzett mérések során mérésenként egy osztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után kapható, a félévközi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlagából adódik.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során két laboratóriumi gyakorlat pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény és egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Letölthető segédletek a tantárgy honlapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Mérési jegyzőkönyv készítése38
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr.Számel László

  egyetemi docens

   Villamos Energetika Tasznék