Villamos járművek

A tantárgy angol neve: Electric Vehicles

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamos gépek és  hajtások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM263 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr. Schmidt István

egyetemi tanár

BME VET

 Dr. Vincze Gyuláné  egyetemi adjunktus BME VET

Dr. Számel László

egyetemi docens

BME VET
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, szabályozástechnika
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA08" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Villamos gépek elmélete és tervezése
7. A tantárgy célkitűzése Villamos vontatású járművek (mozdonyok, városi villamos járművek, villamos autók, stb.) járműhajtásainak és segédüzemi villamos berendezéseinek ismertetése. A munkavezetékes és munkavezeték nélküli villamos hajtású járművek energiaellátása. A villamos vontatású járművek korszerű, energiatakarékos és hálózatkímélő hajtás és hajtásszabályozási megoldásainak tárgyalása. Maximális utas-kényelmet és biztonságot nyújtó módszerek bemutatása.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Előadások tematikája: 

 • Villamos járművek fajtái. Vontatáshoz szükséges vonóerő-sebesség jelleggörbe, és vontatási teljesítmény. Vonóerő, utazási sebesség és fékerő szabályozás követelményei.
 • Villamos járművek felépítése, a fő- és a segédüzem feladatai.
 • Munkavezetékes villamos hajtású vasúti járművek villamos energiaellátása, több áramnemes mozdonyok és motorvonatok.
 • Jellegzetes mozdonytípusok villamos hajtásainak és fejlesztési irányainak ismertetése. Villamos mozdonyok menet és féküzemi szabályozása.
 • Városi villamosok, trolibuszok, metrók villamos energiaellátása és szabályozott villamos hajtásai. Jellegzetes járműtípusok és fejlesztési irányok ismertetése.
 • Villamos és hibrid autók villamos felépítése, energiaellátása és villamos hajtásai, fejlesztési irányai.
 • Drótkötélpályák, siklóvasutak, felvonók hajtásai. Különleges járművek, lineárismotoros és lebegtetett járművek.
 • Járművek védelmi és forgalombiztonsági berendezései. Forgalomirányítás és vasútbiztosítás.
 • Járművek legfontosabb segédüzemi berendezései.
 • A jővő villamos járművei.

Gyakorlatok tematikája:

 • Járművek vonóerőszükségletének, menetdiagramjának számítása.
 • Járművek energiaigénye és hatásfoka. 
 • Járművek hálózatkimélő táplálásának vizsgálata.
 • Járművek menet- és féküzemi szabályozása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév folyamán két kis zárthelyit irnak. Az aláírás feltétele mind a két kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek

A szorgali időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 7103

Műegyetemi Kiadó, Budapest. 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Schmidt István egyetemi tanár BME VET
Dr. Vincze Gyuláné egyetemi adjunktus

BME VET