Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos járművek

  A tantárgy angol neve: Electric Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamos gépek és  hajtások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM263 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  BME VET

   Dr. Vincze Gyuláné  egyetemi adjunktus BME VET

  Dr. Számel László

  egyetemi docens

  BME VET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, szabályozástechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA08" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Villamos gépek elmélete és tervezése
  7. A tantárgy célkitűzése Villamos vontatású járművek (mozdonyok, városi villamos járművek, villamos autók, stb.) járműhajtásainak és segédüzemi villamos berendezéseinek ismertetése. A munkavezetékes és munkavezeték nélküli villamos hajtású járművek energiaellátása. A villamos vontatású járművek korszerű, energiatakarékos és hálózatkímélő hajtás és hajtásszabályozási megoldásainak tárgyalása. Maximális utas-kényelmet és biztonságot nyújtó módszerek bemutatása.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások tematikája: 

  • Villamos járművek fajtái. Vontatáshoz szükséges vonóerő-sebesség jelleggörbe, és vontatási teljesítmény. Vonóerő, utazási sebesség és fékerő szabályozás követelményei.
  • Villamos járművek felépítése, a fő- és a segédüzem feladatai.
  • Munkavezetékes villamos hajtású vasúti járművek villamos energiaellátása, több áramnemes mozdonyok és motorvonatok.
  • Jellegzetes mozdonytípusok villamos hajtásainak és fejlesztési irányainak ismertetése. Villamos mozdonyok menet és féküzemi szabályozása.
  • Városi villamosok, trolibuszok, metrók villamos energiaellátása és szabályozott villamos hajtásai. Jellegzetes járműtípusok és fejlesztési irányok ismertetése.
  • Villamos és hibrid autók villamos felépítése, energiaellátása és villamos hajtásai, fejlesztési irányai.
  • Drótkötélpályák, siklóvasutak, felvonók hajtásai. Különleges járművek, lineárismotoros és lebegtetett járművek.
  • Járművek védelmi és forgalombiztonsági berendezései. Forgalomirányítás és vasútbiztosítás.
  • Járművek legfontosabb segédüzemi berendezései.
  • A jővő villamos járművei.

  Gyakorlatok tematikája:

  • Járművek vonóerőszükségletének, menetdiagramjának számítása.
  • Járművek energiaigénye és hatásfoka. 
  • Járművek hálózatkimélő táplálásának vizsgálata.
  • Járművek menet- és féküzemi szabályozása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán két kis zárthelyit irnak. Az aláírás feltétele mind a két kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgali időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 7103

  Műegyetemi Kiadó, Budapest. 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Schmidt István egyetemi tanár BME VET
  Dr. Vincze Gyuláné egyetemi adjunktus

  BME VET