A megújuló energiák villamos rendszerei

A tantárgy angol neve: Electrical Systems of Renewable Energies

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamos gépek és hajtások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM262   2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr.Hunyár Mátyás

ny.docens

 

Villamos Energetika Tanszék

 

 Dr.Veszprémi Károly

egyetemi docens

 Villamos Energetika Tanszék

  Dr.Vajda István egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, szabályozástechnika
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Villamos gépek elmélete és tervezése, Hajtásszabályozások
7. A tantárgy célkitűzése Bemutatja a megújuló energiaforrásokat és azok felhasználását villamos energia termelésére. Elméleti és alkalmazástechnikai szempontból tárgyalja a szupravezetők fizikáját, az alacsony hőmérsékletek előállítását, a villamos energetikai gyakorlatban alkalmazott szupravezető alkatrészek gyártását és tulajdonságait. Bevezet a közvetlen energiaátalakítás elméletébe, ismerteti a gyakorlatban alkalmazott közvetlen energiaátalakítók típusait és villamos jellemzőinek számítását. Áttekinti az energiatárolás elveit, gyakorlati megvalósításait és alkalmazásait. Elméleti alapot nyújt a megújuló energiaforrások villamos részeinek tervezéséhez, üzemeltetéséhez, a villamos rendszerbe való illesztéséhez és gazdaságosságának megítéléséhez..

 

8. A tantárgy részletes tematikája

 Előadások tematikája:

 • Megújuló energiaforrások és felhasználásuk villamos energia termelésére.
 • A szupravezetés fizikája alapjai, az alacsony hőmérsékletek előállítása.
 • Szupravezető anyagok és alkatrészek előállítása, gyártása és tulajdonságai.
 • A szupravezetők elektrotechnikai alkalmazásai. Integrált szupravezető rendszerek. A szupravezetős eszközök versenyképessége:
 • A közvetlen energiaátalakítás elvei és fizikai alapjai. A gyakorlatban alkalmazott közvetlen energiaátalakító eszközök: fotovillamos és termovillamos generátorok, tüzelőanyag-cellák működése, típusai, villamos jellemzőik számítása.
 • Közvetlen energiaátalakítók alkalmazásai, technikai, gazdaságossági és környezeti követelmények.
 • Az energiatárolás feladatai, az energiatárolás elvei. Villamos, mágneses, mechanikus és kémiai energiatárolás. Az energiatárolók specifikációjához szükséges paraméterek.
 • Az energiatároló eszközök gyakorlati megvalósításai, alkalmazási területei. Mobil energiatárolás. Az energiatárolás környezetvédelmi szempontjai.
 • Szélerőművek villamos generátorai, fő- és segédáramkörei. Optimális szabályozások. Méretezési kérdések. Szélerőmű-hidrogén hibrid rendszerek.
 • Vízerőművek és szivattyús tározók speciális villamos gépei és szabályozásai.
 • Fotoelektromos rendszerek. Maximális teljesítményre szabályozás. Hibrid rendszerek.
 • Villamos hajtású hőszivattyúk. A geotermális energia hasznosításához felhasznált villamos gépek.

  A gyakorlatok tematikája:

  • Esettanulmányok. Alkalmazási példák.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév folyamán a hallogatók két kis zárthelyi dolgozatot írnak. Az aláírás feltétele mindkét kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

Vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga

11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási alkalmat biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Hunyár M.- Schmidt I.- Veszprémi K.-Vincze Gyné.: A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 670 0. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2001.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Veszprémi Károly

egyetemi docens

BME VET

Dr. Hunyár Mátyás

ny.docens

BME VET .