Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A megújuló energiák villamos rendszerei

  A tantárgy angol neve: Electrical Systems of Renewable Energies

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamos gépek és hajtások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM262   2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr.Hunyár Mátyás

  ny.docens

   

  Villamos Energetika Tanszék

   

   Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi docens

   Villamos Energetika Tanszék

    Dr.Vajda István egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, szabályozástechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Villamos gépek elmélete és tervezése, Hajtásszabályozások
  7. A tantárgy célkitűzése Bemutatja a megújuló energiaforrásokat és azok felhasználását villamos energia termelésére. Elméleti és alkalmazástechnikai szempontból tárgyalja a szupravezetők fizikáját, az alacsony hőmérsékletek előállítását, a villamos energetikai gyakorlatban alkalmazott szupravezető alkatrészek gyártását és tulajdonságait. Bevezet a közvetlen energiaátalakítás elméletébe, ismerteti a gyakorlatban alkalmazott közvetlen energiaátalakítók típusait és villamos jellemzőinek számítását. Áttekinti az energiatárolás elveit, gyakorlati megvalósításait és alkalmazásait. Elméleti alapot nyújt a megújuló energiaforrások villamos részeinek tervezéséhez, üzemeltetéséhez, a villamos rendszerbe való illesztéséhez és gazdaságosságának megítéléséhez..

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   Előadások tematikája:

  • Megújuló energiaforrások és felhasználásuk villamos energia termelésére.
  • A szupravezetés fizikája alapjai, az alacsony hőmérsékletek előállítása.
  • Szupravezető anyagok és alkatrészek előállítása, gyártása és tulajdonságai.
  • A szupravezetők elektrotechnikai alkalmazásai. Integrált szupravezető rendszerek. A szupravezetős eszközök versenyképessége:
  • A közvetlen energiaátalakítás elvei és fizikai alapjai. A gyakorlatban alkalmazott közvetlen energiaátalakító eszközök: fotovillamos és termovillamos generátorok, tüzelőanyag-cellák működése, típusai, villamos jellemzőik számítása.
  • Közvetlen energiaátalakítók alkalmazásai, technikai, gazdaságossági és környezeti követelmények.
  • Az energiatárolás feladatai, az energiatárolás elvei. Villamos, mágneses, mechanikus és kémiai energiatárolás. Az energiatárolók specifikációjához szükséges paraméterek.
  • Az energiatároló eszközök gyakorlati megvalósításai, alkalmazási területei. Mobil energiatárolás. Az energiatárolás környezetvédelmi szempontjai.
  • Szélerőművek villamos generátorai, fő- és segédáramkörei. Optimális szabályozások. Méretezési kérdések. Szélerőmű-hidrogén hibrid rendszerek.
  • Vízerőművek és szivattyús tározók speciális villamos gépei és szabályozásai.
  • Fotoelektromos rendszerek. Maximális teljesítményre szabályozás. Hibrid rendszerek.
  • Villamos hajtású hőszivattyúk. A geotermális energia hasznosításához felhasznált villamos gépek.

   A gyakorlatok tematikája:

   • Esettanulmányok. Alkalmazási példák.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán a hallogatók két kis zárthelyi dolgozatot írnak. Az aláírás feltétele mindkét kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  Vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási alkalmat biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Hunyár M.- Schmidt I.- Veszprémi K.-Vincze Gyné.: A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 670 0. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2001.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  BME VET

  Dr. Hunyár Mátyás

  ny.docens

  BME VET .