Hálózati áramellátás és feszültségminőség

A tantárgy angol neve: Power Delivery Systems and Voltage Quality

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamosenergia rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM178 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/halell/index.htm
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek elektrotechnikai alapismeretei, villamosenergia-hálózatok kialakítása, villamosenergia-átvitel alapösszefüggései, a háromfázisú hálózatok aszimmetrikus üzemállapotainak számítási módszerei, a csillagpont földelése.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEAV03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEAV03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
ajánlott: Villamos energetika (vivea207), Villamosenergia-átvitel (vivea335)

 

7. A tantárgy célkitűzése

Átfogó és rendszerezett ismeretek nyújtása az alábbi területeken: Elosztóhálózatok kialakítása, termelők és fogyasztók hálózati csatlakozása, a hálózat üzeme, gyors feszültségszabályozás, zárlatkorlátozás. Az áramellátás minősége, a folytonosságot támogató eszközök. Hálózati eredetű zavarok, fogyasztók hálózati visszahatása. Felharmonikusok keletkezése, identifikációja, számítása és szűrése. Fogyasztók vezérlése. Hálózati csatlakozás tervezése.

Segíti a hallgatók villamosmérnöki látókörének szélesítését, a modern villamos energetikai alapok elsajátítását, a villamosenergia minőséggel kapcsolatos ismeretek elmélyítését.

8. A tantárgy részletes tematikája

        Középfeszültségű hálózatok felépítése. Feszültségszabályozás, zárlatkorlátozás középfeszültségi hálózatokon. Az állandó feszültségre szabályozás. A feszültségszabályozás eszközei. Gyors feszültségszabályozók. Gyakorlat: feszültségszabályozás példamegoldás.

        Kisfeszültségű hálózatok felépítése és feszültségszabályozása.

        A hálózati áramellátás minőségi kérdései. A hálózati áramellátás folytonossága.  A folytonosságot biztosító lehetőségek, eszközök. (Átkapcsolók, szünetmentes tápok). Gyakorlat: feszültség-letörés nagyságának számítása.

        Az aszimmetria. Definíció, keletkezés, terjedés, összegződés, csökkentési módszerek. Az aszimmetria mérése, megengedhető értéke. Gyakorlat: aszimmetria terjedés példamegoldás.

        A villogás (flicker). Definíció, keletkezés, terjedés, csökkentő módszerek. A flicker mérése, megengedhető értéke a különböző feszültségszinteken. Gyakorlat: villogás terjedés – példamegoldás.

        Felharmonikusok definíciója, keletkezése, terjedése. Csökkentési módszerek. Passzív és aktív felharmonikus szűrés. A hálózat harmonikus mérésponti impedanciája (definíció, mérés.)

        Felharmonikusok mérése, szimmetrikus összetevői, teljesítmények közbenső harmonikusok definíciója, keletkezése, terjedése, mérése. Gyakorlat: felharmonikus torzulás számítása.

        Harmonikusok megengedhető értékei különböző feszültségszinteken. A megengedett fogyasztói részesedés. A hálózati visszahatás számítógépes szimulációja. Hálózati modellek a felharmonikus tartományban. Transzformátor, generátor, távvezeték, fogyasztói modellek. A hangfrekvenciás központi vezérlés alapjai. Adó - vevő alapkapcsolások. Táviratok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, a gyakorlati órákon számítási példamegoldás.

10. Követelmények

a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

Az aláírás megszerzésének feltételei:

-       részvétel az előadások legalább 70%-án.

-       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

b)      Vizsgaidőszakban:

A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: minden héten a hét első előadási óráját követően.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Villamos energetika jegyzet, Tanszéki segédletek

Dr. Dán András: Villamosenergia-minőség növelt rézkeresztmetszettel (Magyar Rézpiaci Központ kiadványa, elérhető a tárgy tanszéki web-oldalán.)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék