Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati áramellátás és feszültségminőség

  A tantárgy angol neve: Power Delivery Systems and Voltage Quality

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamosenergia rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM178 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/halell/index.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek elektrotechnikai alapismeretei, villamosenergia-hálózatok kialakítása, villamosenergia-átvitel alapösszefüggései, a háromfázisú hálózatok aszimmetrikus üzemállapotainak számítási módszerei, a csillagpont földelése.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEAV03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEAV03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  ajánlott: Villamos energetika (vivea207), Villamosenergia-átvitel (vivea335)

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó és rendszerezett ismeretek nyújtása az alábbi területeken: Elosztóhálózatok kialakítása, termelők és fogyasztók hálózati csatlakozása, a hálózat üzeme, gyors feszültségszabályozás, zárlatkorlátozás. Az áramellátás minősége, a folytonosságot támogató eszközök. Hálózati eredetű zavarok, fogyasztók hálózati visszahatása. Felharmonikusok keletkezése, identifikációja, számítása és szűrése. Fogyasztók vezérlése. Hálózati csatlakozás tervezése.

  Segíti a hallgatók villamosmérnöki látókörének szélesítését, a modern villamos energetikai alapok elsajátítását, a villamosenergia minőséggel kapcsolatos ismeretek elmélyítését.

  8. A tantárgy részletes tematikája

          Középfeszültségű hálózatok felépítése. Feszültségszabályozás, zárlatkorlátozás középfeszültségi hálózatokon. Az állandó feszültségre szabályozás. A feszültségszabályozás eszközei. Gyors feszültségszabályozók. Gyakorlat: feszültségszabályozás példamegoldás.

          Kisfeszültségű hálózatok felépítése és feszültségszabályozása.

          A hálózati áramellátás minőségi kérdései. A hálózati áramellátás folytonossága.  A folytonosságot biztosító lehetőségek, eszközök. (Átkapcsolók, szünetmentes tápok). Gyakorlat: feszültség-letörés nagyságának számítása.

          Az aszimmetria. Definíció, keletkezés, terjedés, összegződés, csökkentési módszerek. Az aszimmetria mérése, megengedhető értéke. Gyakorlat: aszimmetria terjedés példamegoldás.

          A villogás (flicker). Definíció, keletkezés, terjedés, csökkentő módszerek. A flicker mérése, megengedhető értéke a különböző feszültségszinteken. Gyakorlat: villogás terjedés – példamegoldás.

          Felharmonikusok definíciója, keletkezése, terjedése. Csökkentési módszerek. Passzív és aktív felharmonikus szűrés. A hálózat harmonikus mérésponti impedanciája (definíció, mérés.)

          Felharmonikusok mérése, szimmetrikus összetevői, teljesítmények közbenső harmonikusok definíciója, keletkezése, terjedése, mérése. Gyakorlat: felharmonikus torzulás számítása.

          Harmonikusok megengedhető értékei különböző feszültségszinteken. A megengedett fogyasztói részesedés. A hálózati visszahatás számítógépes szimulációja. Hálózati modellek a felharmonikus tartományban. Transzformátor, generátor, távvezeték, fogyasztói modellek. A hangfrekvenciás központi vezérlés alapjai. Adó - vevő alapkapcsolások. Táviratok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, a gyakorlati órákon számítási példamegoldás.

  10. Követelmények

  a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  -       részvétel az előadások legalább 70%-án.

  -       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

  b)      Vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

  A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: minden héten a hét első előadási óráját követően.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Villamos energetika jegyzet, Tanszéki segédletek

  Dr. Dán András: Villamosenergia-minőség növelt rézkeresztmetszettel (Magyar Rézpiaci Központ kiadványa, elérhető a tárgy tanszéki web-oldalán.)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék