Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  VER villamos készülékei és berendezései

  A tantárgy angol neve: Power Systems Switchgears and Electrical Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamosenergia-rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM177 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Koller László egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
  Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
  Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A villamosenergia-rendszerben alkalmazott nagy- közép és kisfeszültségű kapcsolókészülékek és kapcsolóberendezések szerkezeti felépítésének és üzemének (működésének, méretezésének, kiválasztásának, rendszereinek) elméleti és gyakorlati elsajátítása. A hallgatók tanulmányaik sikeres teljesítésével képesek lesznek arra, hogy nagy- közép és kisfeszültségű kapcsolókészülékeket és kapcsoló-berendezéseket tervezzenek, beszerezzenek, kiválasszanak, valamint üzemeltessenek. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján arra is alkalmassá válnak, hogy részt vegyenek a kapcsolókészülékek és kapcsoló-berendezések kutatási és fejlesztési munkáiban.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   Előadás:

  • A villamos kapcsolókészülékek, kapcsoló-berendezések és alállomások szerepe a  villamosenergia-rendszerben.
  • A kapcsolókészülékek kiválasztásának és a kapcsoló-berendezések tervezésének általános irányelvei.
  • Egyen- és váltakozó-áramú be- és kikapcsolási (ívmegszakítási) jelenségek.
  • A kapcsolókészülékek elemei (elektromágnesek, ívoltó szerkezetek, érintkezők, ikerfémes működtetők, zárószerkezetek).
  • Relék és kioldók.
  • Nagy- és középfeszültségű SF6-gázos és vákuummegszakítók.
  • Kisfeszültségű általános rendeltetésű, áramkorlátozó és egyenáramú gyorsmegszakítók.
  • Kis- és középfeszültségű olvadó biztosítók.
  • Kisfeszültségű mechanikus érintkezőjű és félvezetős kapcsolók, kontaktorok.
  • Túlfeszültségvédelmi eszközök
  • Szakaszolók, szakaszoló jellegű és egyéb készülékkombinációk.
  • Szabadtéri és tokozott kapcsoló-berendezések.

   Gyakorlat:

  • Villamos bekapcsolási tranziensek számítása
  • Termikus bekapcsolási tranziensek számítása
  • Elektrodinamikus erőhatások számítása
  • Kikapcsolási tranziensek számítása (ideális, ívmegszakításos)
  • Készülékek kiválasztása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  -       részvétel az előadások legalább 70%-án.

  -       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

  b)      Vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

  A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint egy pótZH a szorgalmi időszakban ,egy pót-pót ZH a pótlási héten a hét első előadási óráját követően.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr. Koller L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.

  Dr. Koller L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004.

  Dr. Koller L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerkezet és üzeme. Egyetemi jegyzet, Azonosító: 55077. Műegyetemi Kiadó, 2006. Dr. Néveri I.: Villamos Kapcsolókészülékek. Kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó. Budapest 1984.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Koller László egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.