Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hajtásszabályozások

  A tantárgy angol neve: Control of Eletrical Drive

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés 

  Villamos gépek és hajtások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM175 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Schmidt István 

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, szabályozástechnika.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Villamos gépek elmélete és tervezése.
  7. A tantárgy célkitűzése A mozgásszabályozások területén. egyre nagyobb teret hódító villamos hajtások és hajtásszabályozások komplex tárgyalása. Általános valamint különleges célokra alkalmas villamos hajtások korszerű hajtásspecifikus és feladatspecifikus szabályozási és vezérlési módjainak megismerése és adott hajtási feladathoz az optimális megoldások kiválasztása és alkalmazása.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   Előadások tematikája:

  • Villamos hajtások kinetikája, mozgásszabályozási feladatok.
  • Egyenáramú motoros hajtások: Hálózati áramirányítós és szaggatós egyenáramú hajtások normál és mezőgyengítéses üzeme, áramszabályozási módjai. Egyenáramú szervohajtások.
  • Aszinkron motoros hajtások: Park-vektoros egyenletek. Feszültséginverteres aszinkron motoros hajtás normál és mezőgyengítéses üzeme, mezőorientált áramvektor szabályozása. Közvetlen nyomaték, fluxus és teljesítmény szabályozás. Aszinkron motoros szervohajtások. Áraminverteres aszinkron motoros hajtás mezőorientált áramvektor szabályozása. Kétoldalról táplált aszinkrongépes hajtás megvalósítása és áramvektor szabályozása.
  • Szinkron motoros hajtások: Áramirányítós szinkron motoros hajtás megvalósítása, optimális önvezérlése és szabályozása. Állandómágneses négyszögmezős és szinuszmezős szinkrongépes hajtások megvalósítása és mezőorientált áramvektor szabályozása. Szinkron motoros szervohajtások.
  •  Kapcsolt reluktancia és léptetőmotoros hajtások megvalósítási és áramszabályozási módjai.
  • Tipikus hajtásszabályozások: Nyomaték szabályozás, fordulatszám szabályozás, pozíció szabályozás, érzékelő nélküli szabályozások, energiatakarékos szabályozás, hálózatbarát szabályozás, több gépes szabályozás, célintegrált áramkörös és mikroszámítógépes szabályozás, intelligens szabályozás.
  • Alkalmazási példák korszerű járműhajtásokban és szélgenerátor hajtásokban.

  Gyakorlatok tematikája:

  • Egyenáramú hajtás áram- és fordulatszám szabályozójának optimális beállítása.
  • Szinkron és aszinkrongépes hajtás áramvektor szabályozási megoldásainak vizsgálata és összehasonlítása.
  • Hálózati áramirányító áramvektor szabályozásának vizsgálata.
  • Közvetlen fluxus-, nyomaték- és teljesítmény-szabályozás vizsgálata.

    

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

       A félév folyamán a hallgatók két kiszárthelyi dolgozatot írnak.

       Az aláírás feltétele mind a két  kiszárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  b./ A vizsgaidőszakban:

       Szóbeli vizsga

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét zárthelyihez pótlási alkalmat biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Halász S.- Hunyár M.- Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások II. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 563 1. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 1998.
  •  Hunyár M.- Schmidt I.- Veszprémi K.-Vincze Gyné.: A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 670 0. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2001.
  •   Schmidt I.,Vincze Gyné, Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. ISBN 963 420 642 5. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2000.

    

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Schmidt István egyetemi tanár

  BME VET

  DrVeszprémi Károlyegyetemi docens

  BME VET