Készülékek és szigetelések

A tantárgy angol neve: Electrical Equipment and Insulation

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamos gépek és hajtások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM174 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Koller László,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
Tamus Ádám tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A villamos gépekhez és hajtásokhoz alkalmazott kis- és középfeszültségű villamos kapcsolókészülékek szerkezeti felépítésének és üzemének (működésének, méretezésének, kiválasztásának, rendszereinek) elméleti és gyakorlati elsajátítása. A villamos gépek és hajtások működtetésekor felmerülő EMC problémák és azok kezelésének megismertetése. Az alkalmazott szigetelések méretezésével és diagnosztikájával kapcsolatos ismeretek elsajátítása.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Előadás: 

Kisfeszültségű mechanikus és félvezetős kapcsolók, kontaktorok, kontaktorkombinációk. Mechanikus kontaktorok kiválasztása. Motorok túlterhelés elleni védelme. Zárlat elleni védelem. Olvadó biztosítók és azok kiválasztása. Kisfeszültségű áramkorlátozó megszakítók és középfeszültségű vákuummegszakítók. Védelmi rendszerek, kapcsolókészülékek szelektív működésének biztosítása. Kis- és középfeszültségű szakaszolók, készülékkombinációk. A villamos gépekben alkalmazott szigetelések tulajdonságai, kialakítási módjai és méretezési eljárásai. A szigetelések öregedése. Villamos gépek szigeteléseinek diagnosztikája. A villamos gépek és hajtások által keltett villamos, mágneses és elektromágneses tranziensek, hatásaik, az ellenük való védekezés módjai, az alkalmazott túlfeszültség- és zavarvédelmi eszközök, azok kiválasztása, rendszerbe illesztése. Gépek és hajtások EMC ellenőrző vizsgálatai.

Gyakorlat:

Számítási példák az előadáshoz kapcsolódó témakörökben (adott teljesítményű motorokhoz túlterhelés és zárlatvédelem kiválasztása, szelektív zárlatvédelem kialakításához védelmi eszközök kiválasztása, kábelszigetelések méretezése, túlfeszültségvédelmi berendezések kiválasztása, stb.)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat

b./ A  vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban 1 és a pótlási időszakban 1 időpontot biztosítunk.      
12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr. Koller L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.

Dr. Koller L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004.

Dr. Koller L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerkezet és üzeme. Egyetemi jegyzet, Azonosító: 55077. Műegyetemi Kiadó, 2006.

Dr. Néveri I.: Villamos Kapcsolókészülékek. Kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó. Budapest 1984.

Németh E. – Horváth T. : Nagyfeszültségű szegeteléstechnika. Tankönyvkiadó, 1990.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Koller László egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
Tamus Ádám tanársegéd Villamos Energetika Tsz.