Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Készülékek és szigetelések

  A tantárgy angol neve: Electrical Equipment and Insulation

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamos gépek és hajtások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM174 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Koller László,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
  Tamus Ádám tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A villamos gépekhez és hajtásokhoz alkalmazott kis- és középfeszültségű villamos kapcsolókészülékek szerkezeti felépítésének és üzemének (működésének, méretezésének, kiválasztásának, rendszereinek) elméleti és gyakorlati elsajátítása. A villamos gépek és hajtások működtetésekor felmerülő EMC problémák és azok kezelésének megismertetése. Az alkalmazott szigetelések méretezésével és diagnosztikájával kapcsolatos ismeretek elsajátítása.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadás: 

  Kisfeszültségű mechanikus és félvezetős kapcsolók, kontaktorok, kontaktorkombinációk. Mechanikus kontaktorok kiválasztása. Motorok túlterhelés elleni védelme. Zárlat elleni védelem. Olvadó biztosítók és azok kiválasztása. Kisfeszültségű áramkorlátozó megszakítók és középfeszültségű vákuummegszakítók. Védelmi rendszerek, kapcsolókészülékek szelektív működésének biztosítása. Kis- és középfeszültségű szakaszolók, készülékkombinációk. A villamos gépekben alkalmazott szigetelések tulajdonságai, kialakítási módjai és méretezési eljárásai. A szigetelések öregedése. Villamos gépek szigeteléseinek diagnosztikája. A villamos gépek és hajtások által keltett villamos, mágneses és elektromágneses tranziensek, hatásaik, az ellenük való védekezés módjai, az alkalmazott túlfeszültség- és zavarvédelmi eszközök, azok kiválasztása, rendszerbe illesztése. Gépek és hajtások EMC ellenőrző vizsgálatai.

  Gyakorlat:

  Számítási példák az előadáshoz kapcsolódó témakörökben (adott teljesítményű motorokhoz túlterhelés és zárlatvédelem kiválasztása, szelektív zárlatvédelem kialakításához védelmi eszközök kiválasztása, kábelszigetelések méretezése, túlfeszültségvédelmi berendezések kiválasztása, stb.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat

  b./ A  vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban 1 és a pótlási időszakban 1 időpontot biztosítunk.      
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr. Koller L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.

  Dr. Koller L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004.

  Dr. Koller L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerkezet és üzeme. Egyetemi jegyzet, Azonosító: 55077. Műegyetemi Kiadó, 2006.

  Dr. Néveri I.: Villamos Kapcsolókészülékek. Kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó. Budapest 1984.

  Németh E. – Horváth T. : Nagyfeszültségű szegeteléstechnika. Tankönyvkiadó, 1990.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Koller László egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
  Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
  Tamus Ádám tanársegéd Villamos Energetika Tsz.