Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek elmélete és tervezése

  A tantárgy angol neve: Theory and Design of Electrical Machines

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamos gépek és hajtások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM173 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, Villamos gépek, Villamos hajtások, Nemkonvencionáli energiaátalakítók

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertet a villamosgépek magasszintű, egységes elméletével; a szimmetrikus, aszimmetrikus és tranziens üzemállapotokkal; a három- és egyfázisú váltakozóáramú, a kisteljesítményű és különleges villamos gépekkel. Bemutatja a tervezés általános szempontjait és menetét, a főméretek meghatározását, a megengedhető mágneses, villamos, termikus és mechanikai igénybevételek megválasztását villamosgép–hajtás-rendszer tulajdonságainak és igényeinek figyelembe vételével, a gépparaméterek és üzemi karakterisztikák meghatározására alkalmas számítási módszereket, a végeselemes számítógépes térszámítási módszer alkalmazását a tervezésben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·        Villamos gépek mágneses mezői, forgómező létrehozása, energiaviszonyok, nyomatékképzés.

  ·        Az egységes villamosgép-elmélet alapjai. Szimmetrikus, aszimmetrikus és tranziens üzemállapotok számításának elmélete és módszerei.

  ·        A géptervezés módszerei, mágneses kör alapfogalmak, a telítés vizsgálata.

  ·        Villamos gépek igénybevételei, a gépek kihasználása, zaj- és rezgés számítása, szigetelések.

  ·        Villamos gépek tekercselései, felharmonikusok csökkentése, szórás számítása, légréstekercselések.

  ·        Állandósult és tranziens melegedés számítása, hűtés, élettartam.

  ·        Háromfázisú szinkrongépek, három- és egyfázisú aszinkrongépek ellenőrző és tervező számítása a hajtás figyelembe vételével.

  ·        Kétkalickás és mélyhornyú forgórészű aszinkron gépek.

  ·        Szélgenerátorok, aszinkrongenerátorok tervezése.

  ·        Trakciós motorok típusai, követelményei, üzeme és tervezése.

  ·        Állandómágnesek tulajdonságai, állandó mágneses villamosgépek tervezése, állandómágneses kisgépek, nyomatéklüktetés, fognyomaték csökkentése.

  ·        A végeselem módszer (FEM) alapjai, hálózási módszerek, határfeltételek, mágneses tér, erőhatások, gépparaméterek számítása.

  ·        Kereskedelmi forgalomban beszerezhető térszámító szoftverek bemutatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás: előadás, problémamegoldás, önálló munka irányítása, számítógépi prezentációk, szimulációk.

  Gyakorlatok: az előadások megfelelő fejezeteihez illeszkedő példamegoldó gyakorlatok.

  10. Követelmények

  a.          A szorgalmi időszakban: Jelenlét az előadásokon és a gyakorlatokon a TVSZ szerint. Egy zárthelyi teljesítése.

  b.         Az aláírás megszerzésének feltételei: a megengedettnél nem több hiányzás (TVSZ szerint). A zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése. Az önálló munka teljesítése.

  c.          A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli. A vizsgajegy a zárthelyi dolgozat osztályzata (1/4), valamint szóbeli vizsgán kapott osztályzat (3/4) súlyozott átlaga.

  A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele: legalább elégséges (2) vizsgajegy.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozat pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy pótzárthelyi alkalmat, továbbá pótlásra vagy javításra egy alkalmat biztosítunk a pótlási héten. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·          Az előadások Power-point anyaga.

  ·          Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. I. 51440. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994. 416 oldal.

  ·          Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. II. 51444. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994. 296 oldal.

  ·          Németh Károly, Láday Ödön: Villamos energia-átalakítók (Példatár) 51122 Műegyetemi Kiadó. Budapest, 412 oldal.

  ·          Halász Sándor: Villamos hajtások, Egyetemi tankönyv.

  • J.F. Gieras: Advancements in Electric Machines. Springer, 2009. 278p
  • J.Pyrhönen, T.Jokinen, V.Hrabovcova: Rotating Electrical Machines, John Wiley & Sons Ltd. 2008

   A tárgy WEB oldala: http://www.vet.bme.hu/oktatas/vg_alk/index.html

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire10
  Konzultáció5
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Vajda Istvánegyetemi tanárVET
  Györe Attilaegyetemi adjunktusVET
  Egyéb megjegyzések x