Villamos szigetelések és kisülések

A tantárgy angol neve: Electrical Insulations and Discharges

Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM116 1 4/0/0/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Berta István egyetemi tanár Villamos Energetika Tsz.
Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
Tamus Ádám Tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
Németh Bálint tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA14" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA14", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy a levegőtől az olajon, fán, papíron keresztül, a PVC-n, a polietilénen, teflonon át a legmodernebb technológiai szigetelőkön, az inteligens anyagokig, a mikro- és nanotechnológiák szigeteléseiig, valamint az élő szövetekig mutatja be a szigeteléseket és a bennük kialakuló villamos kisüléseket.

Megismerteti a hallgatóságot az ipari villamos szigetelések alapvető feladataival, a szigetelések igénybevételeivel, a szigetelőanyagok legfontosabb tulajdonságaival, a szigetelések roncsolásos és roncsolásmentes diagnosztikájával kapcsolatos nélkülözhetetlen ismeretekkel. Bemutatja a különböző kisüléstípusokat, kialakulásukat, az általuk okozott problémákat azok megoldási lehetőségeit.

A multimédiás technikára, a fényképekre, videóklippekre és animációkra építve a tárgy bemutatja és megtanítja a villamos szigetelőanyagok és szigetelések (szigetelők), mint a villamosmérnöki és a műszaki informatikai tudományok és a villamosipari módszerek egyik (második) legfontosabbikának a szigetelőanyagoknak elméleti és gyakorlati ismereteit. 

 

8. A tantárgy részletes tematikája Szigeteléstechnikai alapfogalmak, alapvető szigetelőtípusok. A szigetelőket érő igénybevételek (környezeti, mechanikai, kémiai, villamos). Az igénybevételek hatására kialakuló folyamatok, polarizáció, vezetés. Szigetelők nedvesedése, sérülése és öregedése. Bevezetés a modern szigetelésdiagnosztikába. Szigetelők kiválasztásának szempontjai. Szigetelések és szigetelők kiválasztása és cseréje, feszültség alatti munkavégzés (FAM).

A töltéshordozókat termelő és fogyasztó fizikai folyamatok. A villamos kisülések kialakulása (az ütközési, foto- és hőionozás kialakulása, törvényszerűségei)., villamos ív. Részleges kisülések: koronakisülések (elektronlavina, pamatos kisülés, csatorna kisülés), üregkisülések, kúszókisülések, villámszerű kisülések. Teljes kisülések: átütés és átívelés, szikrakisülés, villamos ív. Az elektrosztatikus kisülések. A kisülések okozta káros hatások (tüzek, robbanások, ESD). A kisülések ipari alkalmazása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények
  • Az aláírás megszerzésének feltétele két kis zárthelyi és egy nagy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása, valamint egy kiadott házi feladat kidolgozása.
  • A  vizsgaidőszakban:
11. Pótlási lehetőségek

Minden zH pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. Ezen felül egy összevont pótZh alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

- Németh E. – Horváth T.: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika, Tankönyvkiadó

- Horváth Tibor – Csernátony-Hoffer A.: Nagyfeszültségű technika, tankönyvkiadó

- Horváth T. – Berta I. – Pohl J.: Az elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Könyvkiadó

- Horváth T. – Berta I.: Static Elimination, Research Studies Press – John Wiley and Sons

- Horváth T.: Understanding lightning and lightning protection - A multimedia teaching guide. Research Studies Press – J. Wiley & Sons, http://www.wiley.com/go/horvath, 38 Mb.

- A tanszék munkatársai által készített multimédiás oktatási segédletek

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

egyetemi tanár

Villamos Energetika Tsz.

Dr. Kiss István

egyetemi docens

Villamos Energetika Tsz.

Tamus Ádám

tanársegéd

Villamos Energetika Tsz.

Németh Bálint

tanársegéd

Villamos Energetika Tsz.