Electrical Insulations and Discharges

A tantárgy neve magyarul / Name of the subject in Hungarian: Villamos szigetelések és kisülések

Last updated: 2012. november 24.

Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Course ID Semester Assessment Credit Tantárgyfélév
VIVEM116 1 4/0/0/f 5  
3. Course coordinator and department Dr. Berta István,
6. Pre-requisites
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA14" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA14", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

8. Synopsis Introduction into the insulation engineering. Stresses of insulators (environmental, mechanical, chemical, electrical). Basic phenomena due to the stresses. Polarisation, conductance. Ageing, damaging, wetting of insulators. Introduction into modern insulation diagnostics. Selection of insulators, replacing them during live maintenance. Physics of electric discharges, ionizing processes, electric arc. Partial discharges: corona, surface discharges, inner discharges, treeing. Sparkover, breakdown. Electrostatic discharges. Danger caused by electrical and electrostatic discharges (damages, fires, explosions). Industrial application of discharges.
14. Required learning hours and assignment
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen