Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos szigetelések és kisülések

  A tantárgy angol neve: Electrical Insulations and Discharges

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM116 1 4/0/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Berta István egyetemi tanár Villamos Energetika Tsz.
  Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
  Tamus Ádám Tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
  Németh Bálint tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA14" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA14", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy a levegőtől az olajon, fán, papíron keresztül, a PVC-n, a polietilénen, teflonon át a legmodernebb technológiai szigetelőkön, az inteligens anyagokig, a mikro- és nanotechnológiák szigeteléseiig, valamint az élő szövetekig mutatja be a szigeteléseket és a bennük kialakuló villamos kisüléseket.

  Megismerteti a hallgatóságot az ipari villamos szigetelések alapvető feladataival, a szigetelések igénybevételeivel, a szigetelőanyagok legfontosabb tulajdonságaival, a szigetelések roncsolásos és roncsolásmentes diagnosztikájával kapcsolatos nélkülözhetetlen ismeretekkel. Bemutatja a különböző kisüléstípusokat, kialakulásukat, az általuk okozott problémákat azok megoldási lehetőségeit.

  A multimédiás technikára, a fényképekre, videóklippekre és animációkra építve a tárgy bemutatja és megtanítja a villamos szigetelőanyagok és szigetelések (szigetelők), mint a villamosmérnöki és a műszaki informatikai tudományok és a villamosipari módszerek egyik (második) legfontosabbikának a szigetelőanyagoknak elméleti és gyakorlati ismereteit. 

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Szigeteléstechnikai alapfogalmak, alapvető szigetelőtípusok. A szigetelőket érő igénybevételek (környezeti, mechanikai, kémiai, villamos). Az igénybevételek hatására kialakuló folyamatok, polarizáció, vezetés. Szigetelők nedvesedése, sérülése és öregedése. Bevezetés a modern szigetelésdiagnosztikába. Szigetelők kiválasztásának szempontjai. Szigetelések és szigetelők kiválasztása és cseréje, feszültség alatti munkavégzés (FAM).

  A töltéshordozókat termelő és fogyasztó fizikai folyamatok. A villamos kisülések kialakulása (az ütközési, foto- és hőionozás kialakulása, törvényszerűségei)., villamos ív. Részleges kisülések: koronakisülések (elektronlavina, pamatos kisülés, csatorna kisülés), üregkisülések, kúszókisülések, villámszerű kisülések. Teljes kisülések: átütés és átívelés, szikrakisülés, villamos ív. Az elektrosztatikus kisülések. A kisülések okozta káros hatások (tüzek, robbanások, ESD). A kisülések ipari alkalmazása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények
  • Az aláírás megszerzésének feltétele két kis zárthelyi és egy nagy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása, valamint egy kiadott házi feladat kidolgozása.
  • A  vizsgaidőszakban:
  11. Pótlási lehetőségek

  Minden zH pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. Ezen felül egy összevont pótZh alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Németh E. – Horváth T.: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika, Tankönyvkiadó

  - Horváth Tibor – Csernátony-Hoffer A.: Nagyfeszültségű technika, tankönyvkiadó

  - Horváth T. – Berta I. – Pohl J.: Az elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Könyvkiadó

  - Horváth T. – Berta I.: Static Elimination, Research Studies Press – John Wiley and Sons

  - Horváth T.: Understanding lightning and lightning protection - A multimedia teaching guide. Research Studies Press – J. Wiley & Sons, http://www.wiley.com/go/horvath, 38 Mb.

  - A tanszék munkatársai által készített multimédiás oktatási segédletek

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tsz.

  Dr. Kiss István

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tsz.

  Tamus Ádám

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tsz.

  Németh Bálint

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tsz.