Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Épületvillamossági ismeretek

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Építményinformatikai Mérnök MSc
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM061   4/2/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a mai, modern épületvillamosítási és épületautomatizálási technológiákkal és azok gyakorlati alkalmazásaival. Az épületvillamosítás területén a különböző védelmek helyes méretezése, elhelyezés és alkalmazásának szükségességének megismertetése kap kiemelt hangsúlyt, míg az épületautomatizálás esetében a kialakított funkciók helyes megválasztása és ezek lehetőségei, például az energiamegtakarítás, illetve a kényelem fokozásának területén.

  8. A tantárgy részletes tematikája     • Villamos hálózatok
          ◦ Villamos alapismeretek
          ◦ Feszültségszintek
      • Épületek villamosenergia ellátása
          ◦ Csatlakozás a közcélú hálózatra közép- és kisfeszültségen
          ◦ Hálózatra csatlakozás feltételei, szükséges engedélyek, dokumentumok
          ◦ Épületek villamos hálózata
          ◦ Fogyasztásmérés
          ◦ Primer villámvédelem kialakítása
          ◦ Villamos tervek
          ◦ Túlterhelés és zárlatvédelem, túlfeszültségvédelem
          ◦ Áramütés elleni védelem, földelési rendszerek
          ◦ Kapcsolóeszközök
          ◦ Épületek nagy villamos fogyasztói
      • Világítás fénytani alapjai
          ◦ Világítástechnikai alapfogalmak
          ◦ Elektromágneses spektrum, fény
          ◦ Fénykeltés
          ◦ Fényáram, megvilágítás, fényerősség, fénysűrűség
          ◦ Fényhasznosítás
          ◦ Fényelnyelés, reflexió
      • Épületek világításának kialakítása
          ◦ Fényforrások és lámpatestek típusai
          ◦ Lámpatestek tervezési szempontjai
          ◦ Lámpatestek fényeloszlása
          ◦ Káprázás
      • Épületautomatizálás, épületinformatika
          ◦ Kommunikáció, buszrendszerek
          ◦ Irányító és irányított rendszerek
          ◦ Terepi eszközök, érzékelők és beavatkozók
          ◦ A KNX rendszer
              ▪ Egyedi zónaszabályozás
              ▪ KNX topológiai kialakítása
              ▪ Fűtés, hűtésvezérlés
              ▪ Világításvezérlés, kapcsolat a DALI busszal
          ◦ Épületmenedzsment rendszerek
         
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  Egy nagy zárthelyi dolgozat legalább elégséges megírása és egy önálló tervezési házi feladat elkészítése.

   Írásbeli vizsga, szóbeli korrekciós lehetőséggel.

  11. Pótlási lehetőségek A ZH pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. Ezen felül egy összevont pótZH alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban. A házi feladat a pótlási hét végéig pótlólag beadható.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező irodalom:
      1. Szandtner, K.- Kovács, K.: Épületinformatika. Phare Informatikai Műszaki Menedzser­asszisztens, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés előadási anyaga kéziratban. BME, Budapest, 1997. (Tanszéki kiadvány).
      2. Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998,  
      3. Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Műegyetemi kiadó, Budapest, 2002. Nívódíjas egyetemi jegyzet, 51309.
  Ajánlott irodalom:
      4. Panzer, P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.
      5. J. Backer & H. Merz & T. Hansemann & V. Moser & C. Hübner & L. Greefe: Building Automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet. Signals and Communication Technology sorozat. 2009, Springer Berlin Heidelberg. ISBN 9783540888291.
      6. American Technical Publishers & N.J.A.T. Committee & National Joint Apprenticeship & Training Committee for the Electrical Industry: Building Automation: Control Devices and Applications. 2008, American Technical Publishers. ISBN 9780826920003.
      7. P. Zito: Building Automation Systems A to Z: How to Survive in a World Full of Bas. 2016, CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN 9781539914488.
      8. A. Howe: The Smarthome Book: Simple Ideas to Assist with Your Smarthome Renovation. 2018, Independently Published. ISBN 9781728785158.
     
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék