Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Problémamegoldás az elektrotechnikában

  A tantárgy angol neve: Problem Solving in Electrotechnics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki menedzser szak, MSc képzés
  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM026   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas László,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Vajda IstvánEgyetemi tanárVET
  Dr. Farkas LászlóEgyetemi docensVET
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az iparban felmerülő és megoldandó problémák széles látókört, megfelelő mérnöki ismereteket, nyitott és kreatív gondolkodást igényelnek. A tárgy ebből az igényből kiindulva ad elméleti és gyakorlati ismereteket, megoldási metodikákat, fejleszti a gyakorlati mérnöki és műszaki menedzser készségeket és képességeket, az elektrotechnika/energetika témaköréből hozott példákon keresztül. A példák (transzformátor, zárlatiáram korlátozó, szupravezetős energiatároló lendkerék) bemutatják a fejlesztések műszaki hátterét, a megoldandó problémákat, a megoldások koncepcionális tervének kialakulását, a megoldási alternatívák realizálását, azaz a mérnöki problémamegoldás menetét.

  A mérnöki problémamegoldás célja újszerű megoldások létrehozása mérnöki problémákra. A problémamegoldás sok területet foglal magában, amelyeket a fejlesztőmérnököknek megfelelő mértékben ismerniük kell: az összetett problémák részekre bontását, a megfelelő megoldási alternatívák megtalálását, kiválasztását és optimalizálását, a megoldás ellenőrzését és a koncepcionális terv kialakítását. A tantárgy a bemutatott példákon keresztül ismerteti a mérnöki problémamegoldás módszereit és elméleti hátterét.

  A tantárgyhoz gyakorlat tartozik, amely során a hallgatók csoportosan feldolgoznak egy összetettebb mérnöki problémát és koncepcionális tervet készítenek a megoldására.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. bevezetés, definíciók, a PM célja és kapcsolatrendszere
  2. követelmények a problémamegoldó mérnökre vonatkozóan
  3. technikai rendszerek fejlődése
  4. koncepcionális tervezés eszközei, mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok
  5. információs források és stratégiák
  6. PM ciklus, paraméterek, kényszerek, kapcsolódó eszközök (AHP, QFD, Pugh-módszerek)
  7. új megoldások keresésének alapvető módszerei, továbbfejlesztési módszerek
  8. technikai ellentmondások és feloldásuk
  9. hibaanalízis eszközei (STA, FTA, FMEA)
  10. esettanulmányok: transzformátor, zárlatiáram korlátozó, szupravezetős energiatároló lendkerék
  11. gyakorlat
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és tantermi gyakorlat
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi és 1 db házifeladat.
  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga
  c. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek A házifeladat a pótlási hét végéig adható be.
  A zárthelyi pótlására lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban, és a pótlási időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek Hallgatói igény szerint, előzetes időpont egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Farkas L, Vajda I., Mmérnöki problémamegoldás, elektronikus jegyzet, BME, 2008

  Altshuller, H, The Art of Inventing (And Suddenly the Inventor Appeared). Technical Innovation Center, 1994.

  Lénárd, F., A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, 1978

  Lumsdaine, E. and Lumsdaine, M., "Creative Problem Sloving". McGraw-Hill, 1995

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
  Vizsgafelkészülés16
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Vajda IstvánEgyetemi tanárVET
  Dr. Farkas LászlóEgyetemi docensVET