Járművek villamos hajtásai

A tantárgy angol neve: Electrical Drives of Vehicles

Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

 

Mechatronikai mérnöki mesterszak

Járműmechatronika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM017   2/0/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
4. A tantárgy előadója
Dr. Balázs Gergely György
egyetemi docensVET
Dr. Számel László egyetemi docens VET
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, elektronika, szabályozástechnika, mechatronika.

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
--
7. A tantárgy célkitűzése

Vasúti villamos járművek, városi villamos járművek, villamos és hibrid autók fő- és segédüzemű villamos gépeinek és szabályozott villamos hajtásainak ismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

·      Járművek kinetikája a villamos járműhajtás főbb paramétereinek meghatározása céljából.

·      Vasúti vontatás villamos gépei és villamos hajtásai. Korszerű szabályozott áramirányítós egyenáramú motoros járművek, inverteres aszinkron és szinkronmotoros járművek.

·      Városi villamos járművek villamos gépei és hajtásai. Korszerű szabályozott szaggatós egyenáramú motoros és inverteres aszinkronmotoros villamos, trolibusz és metró hajtások.

·      Villamos és hibrid autók villamos gépei és hajtásai. Villamos autók energiaellátása. Korszerű szabályozott szaggatós egyenáramú motoros, inverteres kalickás aszinkronmotoros és állandómágneses szinkronmotoros hajtások. Hibrid autók felépítése és szabályozott villamos hajtásai.

·      Járművek főbb segédüzemi berendezései. Járműgenerátorok és szabályozásuk. Önindító motorok. Integrált indítómotor-töltőgenerátor egység. Jellegzetes villamos kismotoros mellékhajtások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Két zárthelyi és egy házi feladat. Félévközi jegyet az kap aki mind a két zárthelyit és a házi feladatot legalább elégséges szinten teljesítette. A félévközi jegy a két zárthelyi és a házi feladat érdemjegyeinek számtani átlaga egészre kerekítve.

b.       A vizsgaidőszakban: -

                   c.        Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyik pótlása és a házi feladat késedelmes leadása a TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

[1]   Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. ISBN                  9634207103, Budapest, 2002.

[2]   Schmidt I., Vincze Gyné, Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. Szakkönyv. Műegyetemi                  Kiadó. ISBN 9634206425, Budapest, 2000.

[3]   Vincze Gyuláné, Balázs Gergely: Villamos járművek

      https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0048_VIVEM263HU/adatok.html

[4]  Digitális tananyag: https://edu.vik.bme.hu/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire28
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Balázs Gergely György

egyetemi docens

VET

Dr. Számel László

egyetemi docens

VET