Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Járművek villamos hajtásai

  A tantárgy angol neve: Electrical Drives of Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

   

  Mechatronikai mérnöki mesterszak

  Járműmechatronika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM017   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Balázs Gergely György
  egyetemi docensVET
  Dr. Számel László egyetemi docens VET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, elektronika, szabályozástechnika, mechatronika.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  --
  7. A tantárgy célkitűzése

  Vasúti villamos járművek, városi villamos járművek, villamos és hibrid autók fő- és segédüzemű villamos gépeinek és szabályozott villamos hajtásainak ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·      Járművek kinetikája a villamos járműhajtás főbb paramétereinek meghatározása céljából.

  ·      Vasúti vontatás villamos gépei és villamos hajtásai. Korszerű szabályozott áramirányítós egyenáramú motoros járművek, inverteres aszinkron és szinkronmotoros járművek.

  ·      Városi villamos járművek villamos gépei és hajtásai. Korszerű szabályozott szaggatós egyenáramú motoros és inverteres aszinkronmotoros villamos, trolibusz és metró hajtások.

  ·      Villamos és hibrid autók villamos gépei és hajtásai. Villamos autók energiaellátása. Korszerű szabályozott szaggatós egyenáramú motoros, inverteres kalickás aszinkronmotoros és állandómágneses szinkronmotoros hajtások. Hibrid autók felépítése és szabályozott villamos hajtásai.

  ·      Járművek főbb segédüzemi berendezései. Járműgenerátorok és szabályozásuk. Önindító motorok. Integrált indítómotor-töltőgenerátor egység. Jellegzetes villamos kismotoros mellékhajtások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Két zárthelyi és egy házi feladat. Félévközi jegyet az kap aki mind a két zárthelyit és a házi feladatot legalább elégséges szinten teljesítette. A félévközi jegy a két zárthelyi és a házi feladat érdemjegyeinek számtani átlaga egészre kerekítve.

  b.       A vizsgaidőszakban: -

                     c.        Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik pótlása és a házi feladat késedelmes leadása a TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]   Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. ISBN                  9634207103, Budapest, 2002.

  [2]   Schmidt I., Vincze Gyné, Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. Szakkönyv. Műegyetemi                  Kiadó. ISBN 9634206425, Budapest, 2000.

  [3]   Vincze Gyuláné, Balázs Gergely: Villamos járművek

        https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0048_VIVEM263HU/adatok.html

  [4]  Digitális tananyag: https://edu.vik.bme.hu/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Balázs Gergely György

  egyetemi docens

  VET

  Dr. Számel László

  egyetemi docens

  VET