Villamosenergia-minőség

A tantárgy angol neve: Power Quality

Adatlap utolsó módosítása: 2019. április 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai mérnök szak, MSc képzés

Szabadon választható tantárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM014   2/0/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas Csaba,
A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Dr. Farkas Csaba

adjunktus

VET

Kiss József

tanársegéd

VET

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:

NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kizáró tárgy: BMEVIVEAV03 (A feszültség minősége és mérése a gyakorlatban)

7. A tantárgy célkitűzése

A fogyasztók szempontjából a villamosenergia-szolgáltatás egyik legmeghatározóbb paramétere (a természetesnek tekintett folyamatos villamosenergia-ellátás mellett) az, hogy milyen a feszültség minősége. Jelentős azon fogyasztók száma (pl. félvezető gyárak, autógyárak, adattárházak, vegyi üzemek), amelyek különösen érzékenyek a feszültség minőségére, ha a szolgáltatás minőségi jellemzői eltérnek a szabványban rögzített értékektől. A tárgy célkitűzése betekintést nyújtani az alábbi területekbe: Az áramellátás minősége, definíciók, szabványok, az ellátás minőségét támogató eszközök. Hálózati eredetű zavarok, fogyasztók, elosztott energiatermelők hálózati visszahatása. Felharmonikusok keletkezése, identifikációja, számítása és szűrése. A feszültségminőségi paraméterek mérése a közcélú hálózaton, a minőség javítás szabályozói és szolgáltatói szempontból.  

8. A tantárgy részletes tematikája

     1. hét: A hálózati áramellátás minőségi kérdései. A hálózati áramellátás folytonossága. A folytonosságot biztosító lehetőségek, eszközök. (Átkapcsolók, szünetmentes tápok).

      2-3. hét: Az aszimmetria. Definíció, keletkezés, terjedés, összegződés, csökkentési módszerek. Az aszimmetria megengedhető értéke.

      4-5. hét: Feszültségletörés, feszültség emelkedés. Definíció, keletkezés, terjedés. Feszültség minőségi jellemzők mérése, kiértékelési módszerek. Esettanulmányok, mérési eredmények kiértékelése.

      6. hét: A villogás (flicker). Definíció, keletkezés, terjedés, csökkentő módszerek. A flicker  megengedhető értéke a különböző feszültségszinteken. Esettanulmányok, mérések kiértékelése.

      7. hét: Zárthelyi

      8-9. hét: Felharmonikusok definíciója, keletkezése, terjedése. Csökkentési módszerek. Passzív és aktív felharmonikus szűrés. A hálózat harmonikus mérésponti impedanciája, definíció. Felharmonikusok mérése.

      10. hét: Harmonikusok megengedhető értékei különböző feszültségszinteken. A megengedett fogyasztói részesedés. A hálózati visszahatás számítógépes szimulációja.

      11-12. hét: Hálózati modellek a felharmonikus tartományban. Transzformátor, generátor, távvezeték, fogyasztói modellek.

      13. hét: Szoftveralkalmazások feszültségminőség kérdéseinek szimulációs vizsgálatára.

 

      14. hét: Esettanulmányok: harmonikus szűrés, szűrő bekapcsolási tranziensek, gyors meddőkompenzálás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban:

     - A félév során két zárthelyi külön-külön elégséges szintű teljesítése.

           

     b./ A vizsgaidőszakban:  -

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban két zárthelyi pótlási alkalom lesz.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint emailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tárgy tanszéki web-oldalán elérhető segédanyagok.
  2. Dr. Dán András, Dr. Tersztyánszky Tibor, Dr. Varjú György: Villamosenergia-minőség, INVEST-MARKETING Bt., 2006. ISBN 963 22 9619 2
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

28

Készülés előadásokra

-

Készülés gyakorlatra

-

Készülés laborra

-

Felkészülés zárthelyire

26

Házi feladat elkészítése

-

Önálló tananyag-feldolgozás

6

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

60

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Dán András

professor emeritus

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Farkas Csaba

adjunktus

Villamos Energetika Tanszék

Kiss József

tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

IMSc tematika és módszer -
IMSc pontozás -
Egyéb megjegyzések -