Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-minőség

  A tantárgy angol neve: Power Quality

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. április 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök szak, MSc képzés

  Szabadon választható tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM014   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Farkas Csaba

  adjunktus

  VET

  Kiss József

  tanársegéd

  VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:

  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Kizáró tárgy: BMEVIVEAV03 (A feszültség minősége és mérése a gyakorlatban)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A fogyasztók szempontjából a villamosenergia-szolgáltatás egyik legmeghatározóbb paramétere (a természetesnek tekintett folyamatos villamosenergia-ellátás mellett) az, hogy milyen a feszültség minősége. Jelentős azon fogyasztók száma (pl. félvezető gyárak, autógyárak, adattárházak, vegyi üzemek), amelyek különösen érzékenyek a feszültség minőségére, ha a szolgáltatás minőségi jellemzői eltérnek a szabványban rögzített értékektől. A tárgy célkitűzése betekintést nyújtani az alábbi területekbe: Az áramellátás minősége, definíciók, szabványok, az ellátás minőségét támogató eszközök. Hálózati eredetű zavarok, fogyasztók, elosztott energiatermelők hálózati visszahatása. Felharmonikusok keletkezése, identifikációja, számítása és szűrése. A feszültségminőségi paraméterek mérése a közcélú hálózaton, a minőség javítás szabályozói és szolgáltatói szempontból.  

  8. A tantárgy részletes tematikája

       1. hét: A hálózati áramellátás minőségi kérdései. A hálózati áramellátás folytonossága. A folytonosságot biztosító lehetőségek, eszközök. (Átkapcsolók, szünetmentes tápok).

        2-3. hét: Az aszimmetria. Definíció, keletkezés, terjedés, összegződés, csökkentési módszerek. Az aszimmetria megengedhető értéke.

        4-5. hét: Feszültségletörés, feszültség emelkedés. Definíció, keletkezés, terjedés. Feszültség minőségi jellemzők mérése, kiértékelési módszerek. Esettanulmányok, mérési eredmények kiértékelése.

        6. hét: A villogás (flicker). Definíció, keletkezés, terjedés, csökkentő módszerek. A flicker  megengedhető értéke a különböző feszültségszinteken. Esettanulmányok, mérések kiértékelése.

        7. hét: Zárthelyi

        8-9. hét: Felharmonikusok definíciója, keletkezése, terjedése. Csökkentési módszerek. Passzív és aktív felharmonikus szűrés. A hálózat harmonikus mérésponti impedanciája, definíció. Felharmonikusok mérése.

        10. hét: Harmonikusok megengedhető értékei különböző feszültségszinteken. A megengedett fogyasztói részesedés. A hálózati visszahatás számítógépes szimulációja.

        11-12. hét: Hálózati modellek a felharmonikus tartományban. Transzformátor, generátor, távvezeték, fogyasztói modellek.

        13. hét: Szoftveralkalmazások feszültségminőség kérdéseinek szimulációs vizsgálatára.

   

        14. hét: Esettanulmányok: harmonikus szűrés, szűrő bekapcsolási tranziensek, gyors meddőkompenzálás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

       - A félév során két zárthelyi külön-külön elégséges szintű teljesítése.

             

       b./ A vizsgaidőszakban:  -

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban két zárthelyi pótlási alkalom lesz.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint emailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tárgy tanszéki web-oldalán elérhető segédanyagok.
  2. Dr. Dán András, Dr. Tersztyánszky Tibor, Dr. Varjú György: Villamosenergia-minőség, INVEST-MARKETING Bt., 2006. ISBN 963 22 9619 2
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Készülés előadásokra

  -

  Készülés gyakorlatra

  -

  Készülés laborra

  -

  Felkészülés zárthelyire

  26

  Házi feladat elkészítése

  -

  Önálló tananyag-feldolgozás

  6

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  60

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Dán András

  professor emeritus

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Farkas Csaba

  adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  Kiss József

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  IMSc tematika és módszer -
  IMSc pontozás -
  Egyéb megjegyzések -