Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergetika-labor

  A tantárgy angol neve: Power Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. március 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök szak, MSc képzés

  Elágazó tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM012   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Farkas Csaba
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  ÉS TárgyEredmény( "BMEVIVEM011" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: Villamosenergia-rendszerek üzeme és vizsgálata (BMEVIVEM011)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratórium célja az elméleti előadásokon tanultak elmélyítése, továbbá egyes, számítógépes szimulációval vizsgálható jelenségek, folyamatok bemutatása, s egyúttal ezáltal a hálózatszámításban használt szoftverek megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laboratóriumi foglalkozások a következőkre terjednek ki:

  1.     A fogyasztók hálózati visszahatásának, a villamos energia minőségi jellemzőinek mérése;

  2.     PV inverter hálózati csatlakozási feltételeinek ellenőrző mérése;

  3.     Digitális túláramvédelem működésének vizsgálata elosztott energiatermelés, kétirányú energiaáramlás esetén;

  4.     Villamosenergia-kereskedelmi szimuláció: tőzsdei ajánlatok értelmezése, beadása, klíring elemzése, árazás és ajánlatadás;

  5.     PLC alapú folyamatirányítás módszerei;

  6.     Digitális motorvédelem vizsgálata;

  7.     Nagy hálózatok üzemeltetésének vizsgálata DIgSILENT szoftverrel;

  8.     Szinkrongenerátorok elektromechanikai lengéseinek vizsgálata, lengéscsillapítás;

  9.     Alállomási EMC mérés külső helyszínen;

  10.  Teljesítményáramlás vizsgálata számítógépen.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  ·       Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

  ·       Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.

  ·       Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

  ·       Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után kapható, a félévközi jegy a részosztályzatok számtani átlagából adódik.

   

  A vizsgaidőszakban:

  -

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérési jegyzőkönyveket a következő mérés kezdetéig (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig) le kell adni. Különeljárási díj ellenében a jegyzőkönyv leadása a pótlási időszak végéig lehetséges.

   

  Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

   

  ·       a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban

   

  ·       ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótolandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.

   

  ·       ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve.

   

  ·       tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

   

  Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint emailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tárgy tanszéki web-oldalán elérhető segédanyagok.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása38
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Farkas Csaba

  adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Ladányi József

  docens

  Villamos Energetika Tanszék

  IMSc tematika és módszer -
  IMSc pontozás -
  Egyéb megjegyzések -