Villamosenergia-rendszerek üzeme és vizsgálata

A tantárgy angol neve: Power System Operation and Analysis

Adatlap utolsó módosítása: 2019. március 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai mérnök szak, MSc képzés

Elágazó tantárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM011   2/1/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas Csaba,
A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
4. A tantárgy előadója Dr. Farkas Csaba
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az energetikai mérnök hallgatók villamosenergia-rendszerhez kötődő ismereteinek bővítése, a már megszerzett ismeretek elmélyítése. A hallgatók megismerkednek a villamosenergia-rendszerek felépítésével, a hálózatszámításhoz szükséges villamosenergia-rendszer elem-modellekkel, ill. a modern hálózatszámítási módszerek alapjaival, a villamosenergia-átvitel állandósult és tranziens állapotot jellemző fogalmaival, a lehetséges hálózati hibákkal és azok modelljeivel, valamint a hibák elhárításához szükséges védelmi berendezések alapjaival. Betekintést nyernek a villamosenergia-rendszer üzemeltetési folyamatába mind elosztó-, mind átviteli hálózati szinten.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy keretében az alábbi témákról hangzanak el előadások, illetve gyakorlatok:

1.      A villamosenergia-rendszer elemei, azok hálózatszámításban használható modelljei.

2.      A hálózatszámító szoftverek által használt alapvető algoritmusok felépítése, működési elve.

3.      A villamosenergia-rendszer állandósult állapotbeli jellemzői, a teljesítmény-átvitel korlátai.

4.      A normál üzemben feszültség-, ill. frekvenciaszabályozásra felhasznált eszközök és azok működési elve.

5.      A villamosenergia-rendszerben fellépő hibák, ill. az azok leképezéséhez használható egyenértékű leképzési módszerek.

6.      Védelmi eszközök alapelvei, alapvető védelmi feladatok és készülékek.

7.      A villamosenergia-rendszer átviteli és elosztóhálózata üzemirányításának alapelvei, a modern üzemirányító rendszerek felépítése, feladatkörei.

8.      A villamosenergia-rendszer tranziens üzemállapotához köthető egyes jelenségek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás+gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi

A félévközi jegy megszerzéséhez mindkét zárthelyit legalább elégségesre teljesíteni kell.

A gyakorlatokon 70%-os jelenlét a félévközi jegy megszerzésének feltétele.

 

A vizsgaidőszakban:

-

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban két zárthelyi pótlási alkalom lesz.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint emailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tárgy tanszéki web-oldalán elérhető segédanyagok.
  2. J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma, Thomas J. Overbye, Power system analysis & design, Cengage Learning; 5th edition (January 3, 2011), ISBN-13: 978-1111425777
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra13
Felkészülés zárthelyire50
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Farkas Csaba

adjunktus

Villamos Energetika Tanszék

IMSc tematika és módszer -
IMSc pontozás -
Egyéb megjegyzések -