Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Smart grid technológiák és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Smart grid technologies and applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. április 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Energetikai mérnök szak MSc képzés, Elágazó tantárgy, Energetikai berendezések
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM010   2/2/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Sinkovics Bálint,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Sinkovics Bálint, Tudományos segédmunkatárs, VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnikai alapismeretek, villamosenergia-hálózatok felépítése
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a hallgatókat megismertetni a smart grid fogalomkörébe tartozó technológiákkal és alkalmazásokkal mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A smart grid technológiákat az energiatermeléstől a fogyasztókig tartó értéklánc mentén tárgyalja, kitérve a hálózatautomatizálásra, az okos fogyasztásmérésre, a fogyasztó oldali befolyásolásra, a kommunikációs technológiákra, az elektromos járművekre, a hálózat konnektivitására, a megújuló energiaforrásokra, az energiatárolásra, a kiberbiztonságra, a mikrogridekre és az üzleti folyamatokra. A hallgatók megismerhetik, hogyan alakítják át a smart grid technológiák és alkalmazások az energiaipart, különösen az elosztóhálózatokat és az ott nyújtott szolgáltatásokat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Smart gridek definíciója, vonatkozó szabványok és egyéb szabályozás áttekintése

  Smart grid technológiák

  Smart grid alkalmazások és értékajánlatok

  Konnektivitással szemben támasztott előírások, szabványok

  Hálózatautomatizálás eszközei és foka, várható hasznok

  Okos fogyasztásmérés és eszközei, fogyasztói adatok kezelése, elemzése

  Fogyasztó-oldali befolyásolás eszközei, technológiai és tarifális vezérlési lehetőségek

  ICT a smart gridekben, alkalmazott kommunikációs csatornák és protokollok, kiberbiztonsági kérdések

  Elektromos járművek hálózati hatásai, töltésvezérlés-szabályozás kérdései

  Megújuló energiaforrások szerepe a smart gridekben

  Energiatárolás szerepe a smart gridekben

  Mikrogridek definíciója, vonatkozó szabványok és egyéb szabályozás áttekintése

  Smart grid technológiákra és alkalmazásokra építhető üzleti modellek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi, 1 csoportos házifeladat

  A félévközi jegy értékét 50%-ban a házifeladat, 50%-ban a zárthelyi határozza meg.

  A házi feladat beadási határideje: 13. hét vége

  Részvétel az előadások 50%-án 

  A vizsgaidőszakban:

  -

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban egy zárthelyi pótlási alkalom lesz.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint emailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tárgy tanszéki web-oldalán, a tárgy Teams csatornáján elérhető segédanyagok.
  2. Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra64
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire17
  Házi feladat elkészítése40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Hartmann Bálint, egyetemi docens, VET