Smart grid technológiák és alkalmazások

A tantárgy angol neve: Smart grid technologies and applications

Adatlap utolsó módosítása: 2024. április 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Energetikai mérnök szak MSc képzés, Elágazó tantárgy, Energetikai berendezések
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM010   2/2/0/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Sinkovics Bálint,
A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Sinkovics Bálint, Tudományos segédmunkatárs, VET

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnikai alapismeretek, villamosenergia-hálózatok felépítése
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a hallgatókat megismertetni a smart grid fogalomkörébe tartozó technológiákkal és alkalmazásokkal mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A smart grid technológiákat az energiatermeléstől a fogyasztókig tartó értéklánc mentén tárgyalja, kitérve a hálózatautomatizálásra, az okos fogyasztásmérésre, a fogyasztó oldali befolyásolásra, a kommunikációs technológiákra, az elektromos járművekre, a hálózat konnektivitására, a megújuló energiaforrásokra, az energiatárolásra, a kiberbiztonságra, a mikrogridekre és az üzleti folyamatokra. A hallgatók megismerhetik, hogyan alakítják át a smart grid technológiák és alkalmazások az energiaipart, különösen az elosztóhálózatokat és az ott nyújtott szolgáltatásokat.
8. A tantárgy részletes tematikája

Smart gridek definíciója, vonatkozó szabványok és egyéb szabályozás áttekintése

Smart grid technológiák

Smart grid alkalmazások és értékajánlatok

Konnektivitással szemben támasztott előírások, szabványok

Hálózatautomatizálás eszközei és foka, várható hasznok

Okos fogyasztásmérés és eszközei, fogyasztói adatok kezelése, elemzése

Fogyasztó-oldali befolyásolás eszközei, technológiai és tarifális vezérlési lehetőségek

ICT a smart gridekben, alkalmazott kommunikációs csatornák és protokollok, kiberbiztonsági kérdések

Elektromos járművek hálózati hatásai, töltésvezérlés-szabályozás kérdései

Megújuló energiaforrások szerepe a smart gridekben

Energiatárolás szerepe a smart gridekben

Mikrogridek definíciója, vonatkozó szabványok és egyéb szabályozás áttekintése

Smart grid technológiákra és alkalmazásokra építhető üzleti modellek

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi, 1 csoportos házifeladat

A félévközi jegy értékét 50%-ban a házifeladat, 50%-ban a zárthelyi határozza meg.

A házi feladat beadási határideje: 13. hét vége

Részvétel az előadások 50%-án 

A vizsgaidőszakban:

-

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban egy zárthelyi pótlási alkalom lesz.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint emailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tárgy tanszéki web-oldalán, a tárgy Teams csatornáján elérhető segédanyagok.
  2. Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra64
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire17
Házi feladat elkészítése40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés0
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Hartmann Bálint, egyetemi docens, VET