Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos energia és környezetvédelem

  A tantárgy angol neve: Electricity Trade and Market Regulation

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2014. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEJV81   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kiss Péter

  egyetemi tanársegéd

  VET VM Csop.

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít ---
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVM9181") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók akik az azonos című VIVM9181 kódszámú tárgyból kredit pontot szereztek.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ismeretek nyújtása az energetikához, ezen belül a villamosenergia-rendszer üzeméhez kapcsolódó környezetszennyezések kialakulásáról, terjedéséről, káros következményeiről, a károk nagyságának becsléséről, valamint a szennyező kibocsátások csökkentésének lehetőségeiről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1-2. hét:

  Mit jelent a környezet védelme?

  A magyar primer energiamix szerkezete.

  A magyar erőműpark ismertetése.

  Az energiafelhasználáshoz kapcsolódó kibocsátások hazai alakulása, számítási módszereik.

  A légkört, a talajt, a vizeket terhelő kibocsátások, a keletkező hulladékok.

  3. hét: A kéndioxid és kéntrioxid kibocsátás alakulása. A kéndioxid és kéntrioxid forrásai, nyelői, károsító hatása. A nitrogén-oxidok kibocsátásának alakulása. A nitrogén-oxidok forrásai, nyelői, károsító hatásuk.

  4. hét: A szénmonoxid kibocsátás alakulása. A szénmonoxid forrásai, nyelői, károsító hatása. A porkibocsátás alakulása. A porok forrásai, nyelői, károsító hatása. Házi feladat kiadása, a hozzá kapcsolódó alapvető kérdések megbeszélése.

  5. hét:: A metán kibocsátás alakulása. A metán forrásai, nyelői, károsító hatása.

  Az NMVOC kibocsátás alakulása.

  Az NMVOC-k forrásai, nyelői, károsító hatásuk.

  6. hét:: A széndioxid kibocsátás alakulása. A széndioxid forrásai, nyelői, károsító hatása. Az ammónia kibocsátás alakulása.

  Az ammónia forrásai, nyelői, károsító hatása.

  7. hét: A különböző technológiák és a kibocsátások kapcsolata. A fűtőérték és a kéntartalom definíciója, kapcsolata.

  Az emissziós tényezők.

  A szmogok fajtái, veszélyessége, kialakulása.

  8. hét: A POP-ok kibocsátása.  A POP-ok forrásai, nyelői, károsító hatása.

  PAH-ok, dioxinok, furánok, PCB-k és egyéb pirogén eredetű aromás vegyületek a légkörben. Halogénezett szénhidrogének és kibocsátásuk.

  9. hét: A nehézfém kibocsátás alakulása. A nehézfémek osztályozása. A nehézfémek forrásai, nyelői, károsító hatása.

  10. hét: A porszennyezés alakulása. A különböző frakciók és veszélyeik. A PM0,1 PM2,5 és PM10 osztályok. A porok és a hazai szenek kapcsolata.

  11. hét: A légköri kibocsátások károsító hatásai. Anyagkárosító hatások. Egészség-károsító hatások.

  12. hét: Tüzelés előtti kibocsátás csökkentési technológiák. Tüzelés alatti kibocsátás csökkentési technológiák. Tüzelés utáni kibocsátás csökkentési technológiák

  13. hét: zárthelyi házi feladatok beadása lehetőség szerint VITUKI üzemlátogatás

  14. hét: A kiotói jegyzőkönyv, és várható hatása. Korábbi konferenciák és jegyzőkönyvek. Magyarország vállalásai, azok teljesülése. Az EU csatlakozásunkhoz kapcsolódó feladataink a környezetvédelem területén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes vázlattal támogatott előadás
  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  - Egyéni kiadású házi feladat (tanulmány) beadása az utolsó előtti héten.

  - A félév során egy zárthelyi írására kerül sor.

  - Az aláírás feltétele: elfogadott házi feladat, eredményes zárthelyi

  - A vizsgára bocsáthatóság feltétele: megszerzett aláírás.

  - Az elővizsgára bocsátás feltétele: min. 4-es zárthelyi

  b./ A vizsgaidőszakban:

  - A félév lezárásának módja: vizsga

  - A vizsga írásbeli, a jelesért szóbeli javítási lehetőséggel.

  - A vizsgaosztályzat kialakítása:

  írásbeli vizsga eredménye:        80 %

  zárthelyi eredménye:                20 %

  c./ Megajánlott jegy

  - A félév során kiváló eredményt nyújtó (jeles zárthelyi, hibátlan házi feladat), az órák legalább 90 %-án részt vevő hallgatók számára megajánlott jegy adható.

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten. Házi feladat beadható késedelmesen különeljárási díjjal a pótlási hét végéig.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előzetes megbeszélés alapján.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Tanszéki segédlet kéziratként a tárgy honlapján a hallgatók számára elérhető.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése10
  Internetes adatgyűjtés20
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

   Dr.Dán András egyetemi tanár VET

   Kiss Péter

   egyetemi  tanársegéd

   VET