Villámvédelem

A tantárgy angol neve: Lightning Protection

Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mérnök Informatikus Szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEJV63   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szedenik Norbert

Dr. Kiss István

tiszt. egyetemi docens

egyetemi docens

VET, NTB cs.

VET, NTB cs.


5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika
Fizika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVINF9063") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Matematika–Fizika–alapozó szaktárgyak

 

A tantárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik az azonos című VINF9063 kódszámú tárgyból kredit pontot szereztek.

 

7. A tantárgy célkitűzése

A villám fizikai tulajdonságainak valamint a villámvédelem alapjainak megismertetése, különös tekintettel a lakó- és ipari épületek, a tűz- és robbanásveszélyes létesítmé-nyek, továbbá a villamos energetikai valamint az elektronikus berendezések védelmére.

8. A tantárgy részletes tematikája

 

1.      A  zivatarok  keletkezésének  meteorológiai  jelenségei.   A zivatarfelhő termodinamikai  felépítése.

2.      Villamos  töltések keletkezése és elhelyezkedése.  A  zivatarok  és  a  villámcsapások időbeli és  területi  eloszlása.  Villámsűrűség  és gyakoriság.   

3.      A villám kialakulása: az előkisülés, az  ellenkisülés  és  a főkisülés tulajdonságai. A villámparaméterek gyakorisági eloszlása.

4.      Különleges villámjelenségek: gömbvillám, gyöngysorvillám, derült  égből lecsapó villám, stb.    

5.      A villám káros hatásai. Hőhatás és  rombolások  keletkezése és következményei  fémben,  kőben,  fában,  stb. A villámcsatorna által létrehozott villamos és mágneses erőterek. A kisugárzott elektromágneses hullámok nagysága és frekvenciája.

6.      A villámvédelem alapelvei. A védett tér és a becsapási valószínűség ellentmondása. A becsapási pont helyének meghatározása és valószínűsége.

7.      Az elfogadható  kockázat  elve  és  a kockázat becslése. Számítógép alkalmazásának lehetőségei.

8.      Az épületek és egyéb építmények villámvédelmének  magyar  és nemzetközi szabványai.  Az  épületek  veszélyességéhez  (pl. nagyszámú ember veszélyeztetése,  tűz-  és  robbanásveszély) igazodó  védelmi  fokozatok.

9.      Az  épületben  levő  villamos, elektronikus, távközlési, adatátviteli és  számítástechnikai berendezések belső villámvédelme.  

10.  A villámvédelem gyakorlati megoldása.  Lakóépületek: családi ház, társasház, üdülő,  villám-védelme.  Közösségi  épületek: színház, mozi, sportcsarnok, iskola, kórház, áruház problémái.  Múzeum,  levéltár,  könyvtár és műemlék villámvédelme. A villámhárító  kialakításának   esztétikai kérdései. Vegyipari létesítmények különleges problémái.

11.  Belső villámvédelem, azaz védekezés  a  villámcsapás  másodlagos hatásai ellen.  Túlfeszültség  keletkezése.  A  villám továbbvezetése a televízió antennakábel, a telefon, a távmérő  és  távműködtető  rendszer  vagy  a  számítógépi  adathálózat  útján. Indukált feszültség a becsapástól távolabb eső  helyeken.

12.  Elektronikus berendezések többlépcsős védelme. A védelem eszközei, szikraköz, varisztor, szupresszor dióda, stb.

13.  Ember a zivatarban, védekezési lehetőségek. Villámfigyelő rendszerek működési elve, alkalmazásuk. Preventív villámvédelem.

14.  A gyakorlati foglalkozás tematikája: A felfogók védőhatására vonatkozó, nagy­feszültségű modelkisérlet és az áramimpulzus hatása elektronikus áramkörben keletkező jelenségek vizsgálata.


 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadás, + nagyfeszültségű laboratóriumi gyakorlat két alkalommal
10. Követelmények

 

a. A szorgalmi időszakban: Félévközi házi feladat elkészítése a szorgalmi időszak végéig és jelenlét a félévközi laborgyakorlaton

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel;

c. Elővizsga: A utolsó előadás időpontjában.


 

11. Pótlási lehetőségek A házi feladat pótlólag a pótlási hét végéig adható be
12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadásjegyzeteken és a tanszéki multimédiás oktatási anyagok mellett az alábbiak:

Horváth T.: Épületek villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

Horváth T.: Családi házak villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

Horváth T.: Villámvédelem felülvizsgálók tankönyve. Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Budapest, 1997

Panzer,P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

Villámvédelem (MSZ 274). Szabványkiadó, 1990. A magyar szabványok magyarázatos kiadása.

Horváth T.: Villámvédelem felülvizsgálók tankönyve. Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Budapest, 1997.

Horváth T.: Villámvédelem. Oktató - szemléltető számítógépi program (diszken). 1998.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés19
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Horváth Tibor

Dr. Berta István

professzor emeritus

professzor emeritus

VET

VET