Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villámvédelem

  A tantárgy angol neve: Lightning Protection

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEJV63   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szedenik Norbert

  Dr. Kiss István

  tiszt. egyetemi docens

  egyetemi docens

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika
  Fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVINF9063") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika–Fizika–alapozó szaktárgyak

   

  A tantárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik az azonos című VINF9063 kódszámú tárgyból kredit pontot szereztek.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villám fizikai tulajdonságainak valamint a villámvédelem alapjainak megismertetése, különös tekintettel a lakó- és ipari épületek, a tűz- és robbanásveszélyes létesítmé-nyek, továbbá a villamos energetikai valamint az elektronikus berendezések védelmére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  1.      A  zivatarok  keletkezésének  meteorológiai  jelenségei.   A zivatarfelhő termodinamikai  felépítése.

  2.      Villamos  töltések keletkezése és elhelyezkedése.  A  zivatarok  és  a  villámcsapások időbeli és  területi  eloszlása.  Villámsűrűség  és gyakoriság.   

  3.      A villám kialakulása: az előkisülés, az  ellenkisülés  és  a főkisülés tulajdonságai. A villámparaméterek gyakorisági eloszlása.

  4.      Különleges villámjelenségek: gömbvillám, gyöngysorvillám, derült  égből lecsapó villám, stb.    

  5.      A villám káros hatásai. Hőhatás és  rombolások  keletkezése és következményei  fémben,  kőben,  fában,  stb. A villámcsatorna által létrehozott villamos és mágneses erőterek. A kisugárzott elektromágneses hullámok nagysága és frekvenciája.

  6.      A villámvédelem alapelvei. A védett tér és a becsapási valószínűség ellentmondása. A becsapási pont helyének meghatározása és valószínűsége.

  7.      Az elfogadható  kockázat  elve  és  a kockázat becslése. Számítógép alkalmazásának lehetőségei.

  8.      Az épületek és egyéb építmények villámvédelmének  magyar  és nemzetközi szabványai.  Az  épületek  veszélyességéhez  (pl. nagyszámú ember veszélyeztetése,  tűz-  és  robbanásveszély) igazodó  védelmi  fokozatok.

  9.      Az  épületben  levő  villamos, elektronikus, távközlési, adatátviteli és  számítástechnikai berendezések belső villámvédelme.  

  10.  A villámvédelem gyakorlati megoldása.  Lakóépületek: családi ház, társasház, üdülő,  villám-védelme.  Közösségi  épületek: színház, mozi, sportcsarnok, iskola, kórház, áruház problémái.  Múzeum,  levéltár,  könyvtár és műemlék villámvédelme. A villámhárító  kialakításának   esztétikai kérdései. Vegyipari létesítmények különleges problémái.

  11.  Belső villámvédelem, azaz védekezés  a  villámcsapás  másodlagos hatásai ellen.  Túlfeszültség  keletkezése.  A  villám továbbvezetése a televízió antennakábel, a telefon, a távmérő  és  távműködtető  rendszer  vagy  a  számítógépi  adathálózat  útján. Indukált feszültség a becsapástól távolabb eső  helyeken.

  12.  Elektronikus berendezések többlépcsős védelme. A védelem eszközei, szikraköz, varisztor, szupresszor dióda, stb.

  13.  Ember a zivatarban, védekezési lehetőségek. Villámfigyelő rendszerek működési elve, alkalmazásuk. Preventív villámvédelem.

  14.  A gyakorlati foglalkozás tematikája: A felfogók védőhatására vonatkozó, nagy­feszültségű modelkisérlet és az áramimpulzus hatása elektronikus áramkörben keletkező jelenségek vizsgálata.


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadás, + nagyfeszültségű laboratóriumi gyakorlat két alkalommal
  10. Követelmények

   

  a. A szorgalmi időszakban: Félévközi házi feladat elkészítése a szorgalmi időszak végéig és jelenlét a félévközi laborgyakorlaton

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel;

  c. Elővizsga: A utolsó előadás időpontjában.


   

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat pótlólag a pótlási hét végéig adható be
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadásjegyzeteken és a tanszéki multimédiás oktatási anyagok mellett az alábbiak:

  Horváth T.: Épületek villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

  Horváth T.: Családi házak villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

  Horváth T.: Villámvédelem felülvizsgálók tankönyve. Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Budapest, 1997

  Panzer,P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

  Villámvédelem (MSZ 274). Szabványkiadó, 1990. A magyar szabványok magyarázatos kiadása.

  Horváth T.: Villámvédelem felülvizsgálók tankönyve. Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Budapest, 1997.

  Horváth T.: Villámvédelem. Oktató - szemléltető számítógépi program (diszken). 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés19
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Tibor

  Dr. Berta István

  professzor emeritus

  professzor emeritus

  VET

  VET